Alapképzés

Szakterületek és szakképesítések
Felvételi időszak
Hallgatói keretszámok
Beiratkozáshoz szükséges iratok
Jelentkezési lap kitöltése
Felvételi verseny, kiválasztási szempontok
Visszaigazoláshoz szükséges iratokCheck-list
Eredmények
Felvételi szabályzat
Pedagógiai modul a tanári pályára készülőknek
Archívum: Felvételi
 

Szakterületek és szakképesítések a magyar tagozaton

Történelem
A) Történelem
B) Régészet
C) Művészettörténet
D) Levéltártan

Kommunikáció-tudományok
E) Könyvtár- és Információtudomány

Kulturális tanulmányok
F) Kulturális Turizmus

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok
G) Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

Felvételi időszak

2017 júliusi felvételi

júl. 12-15 és 17-20.

Beiratkozás. (Nyitvatartás: hétköznapokon 9-15 óra között, szombaton 9-13 óra között)

júl. 21.

Eredmények kifüggesztése

júl. 22. és 24-29.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása) (Nyitvatartás: hétköznapokon 9-15 óra között, szombaton 9-13 óra között)

júl. 31.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

2017 szeptemberi felvételi

szept. 6-9. és 11-12.

Beiratkozás. (Nyitvatartás: hétköznapokon 9-15 óra között, szombaton 9-13 óra között)

szept. 12.

Eredmények kifüggesztése

szept. 13-16. és 18.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása) (Nyitvatartás: hétköznapokon 9-15 óra között, szombaton 9-13 óra között)

szept. 20.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

Hallgatói keretszámok

2017 júliusi felvételi    

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Távoktatásos helyek

Történelem

A. Történelem

14 26 25

 

B. Régészet

7 18 -

 

C. Művészettörténet

7 13  

 

D. Levéltártan

5 10 -

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

3 17 -

Kulturális tanulmányok

G. Kulturális turizmus

10 30 -

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

H. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

16 24 -

Beiratkozáshoz szükséges iratok

A Történelem és Filozófia Kar minden szakterületére a beiratkozáshoz az alábbi iratok szükségesek:

 1. Szakválasztást indokló levél. A magyar nyelvű szövegminta letölthető és itt [.doc]. A szakválasztást indokló levelet magyar tagozatra jelentkezőknek magyarul kell kitölteniük!

 2. Jelentkezési lap (eredetiben). Az űrlapon kért minden adatot meg kell adni (beleértve a tanulmányi átlagokat is, amelyek rangsorolási tényezőként szolgálnak). A hibásan kitöltött űrlapokat nem vesszük figyelembe! A Jelentkezési lap letölthető itt, vagy kitölthető helyben, beiratkozáskor. Több szakképesítés választása esetén a felvételizőnek összegző űrlapot kell kitöltenie, amely letölthető itt, vagy kitölthető helyben, beiratkozáskor.

 1. A felvételi díj befizetését igazoló elismervény (nyugta). Befizetés a Történelem és Filozófia Kar pénztárán vagy postai utalványon az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).

 2. Személyi igazolvány egyszerű másolata.

 3. Bizonyító okiratok (eredetiben) – kizárólag azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól

A felvételi díjat a felvételikor kell kifizetni. A kifizetett összegek nem téríthetők vissza!

A felvételi díj két komponenst tartalmaz:

 1. Feldolgozási díj (Taxa de procesare), 30 lej értékben
 2. Beiratkozási díj (Taxa de înscriere), 100 lej értékben egy szakterületen és egy tagozaton, 70 lej értékben egy következő szakterületen. A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek, a megfelelő igazoló okiratok bemutatása esetén, a következő jelentkezők:
 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.

A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében!

Fontos! Azok a jelentkezők, akik a Jelentkezési lapon felvételi díjmentességet kérvényeznek, de érvénytelen okiratokat nyújtanak be, vagy azok, akik a díjmentességet nem a megfelelő okkal kérvényezik, elveszítik a jogot a felvételi versenyre. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a felvételiző nem tölti ki a Jelentkezési lapon kért összes adatot.

Figyelem! A felvételi díjat minden szakterületre és tagozatra külön kell kifizetni. Pl. ha egy diák Történelem szakterületre iratkozik magyar és román tagozatra is, akkor a felvételi díjat kétszer kell kifizetnie. Ezért fontos, hogy a felvételi díjat minden Jelentkezési lap esetén külön utalványokon fizessék ki. (Pl. 130 lej Történelem szakterületre, magyar tagozatra; 100 lej Kulturális tanulmányok szakterületre, magyar tagozatra és 130 lej Történelem szakterületre román tagozatra.)

A Jelentkezési lap kitöltése

- A Jelentkezési lapon a felvételizőnek meg kell jelölnie melyik szakterületre (Történelem, Kommunikáció-tudományok, Kulturális tanulmányok, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok), szakképesítésre (A−G) és tagozatra (román, magyar, német, francia) iratkozik.

- Egy Jelentkezési lapon csak egy szakterület és egy tagozat jelölhető meg! Több szakterületre vagy tagozatra való beiratkozáskor, minden esetben külön Jelentkezési lapot és külön szakválasztást indokló levelet kell kitölteni!

- Ha a kiválasztott szakképesítések különböző szakterületekhez tartoznak, a felvételizők összesített táblázat formájában mellékelhetik azokat a Jelentkezési lap mellé. Ebben az esetben a felvételi verseny szempontjából fontos, hogy az adott szakterületek esetében ugyanazon elbírálási szempontok legyenek érvényesek.

Felvételi kiválasztási szempontok

A Kar minden szakterületén a felvételi a szakválasztást indokoló levél minősítéséből áll. A szakválasztási indoklást a jelentkezők beiratkozáskor nyújtják be, majd ezeket a felvételi bizottság elfogadja vagy visszautasítja.
Azon jelentkezők, akiknek a szakválasztási indoklását elfogadták, az érettségin elért eredmények (érettségi átlagjegy) alapján versenyeznek, vizsga nélkül.

Elbírálási szempontok azonos érettségi átlagjegy esetében:

1) Történelem szakterület (Történelem, Régészet, Művészettörténet, Levéltártan szakképesítések):
- történelemből vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

2) Kommunikáció-tudományok szakterület (Könyvtár- és Információtudomány szakképesítés):
román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

3) Kulturális tanulmányok szakterület (Kulturális turizmus szakképesítés):
- történelemből vagy földrajzból vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

4) Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület (Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakképesítés):
- román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

A másoddiplomások esetében is a fenti elbírálási szempontok érvényesek.

Elbírálási szempontok olimpikonok és országos, nemzetközi iskolai versenyek győztesei esetében:

- az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei 10-es érdemjeggyel felvételiznek. Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe.  A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

- A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem (Történelem, Kommunikáció-tudományok, Kulturális tanulmányok, Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterületeken, minden szakképesítés esetében), Latin nyelv (Történelem szakterületen), Művészettörténet (Művészettörténet szakképesítés esetén), Román nyelv és irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom (Kommunikáció-tudományok és Kulturális tanulmányok szakterületeken), Modern nyelvek vagy Földrajz (Kulturális tanulmányok szakterületen). A beiratkozásnál ezeknek a feltételeknek eleget tevő diákoknak is szükséges motivációs levelet leadni.

Visszaigazoláshoz szükséges iratok

Fontos! A 2016. júl. 23-án/ szeptember 9-én kifüggesztett eredmények nem véglegesek. Mivel a bejutottnak nyilvántartott jelentkezők jó része nem foglalja el/igazolja vissza a helyét, az eredeti besorolás változhat:

 • A több szakképesítést választó jelentkezők közelebb kerülhetnek első opciójukhoz.
 • Azok a jelentkezők, akik a júl. 23-ai/ szeptember 9-ei eredményhirdetés alapján csak fizetéses helyre jutnak be, feljebb léphetnek a besorolásban, betölthetnek nem fizetéses helyet is (azzal a feltétellel, hogy benyújtják az érettségi oklevelük eredetijét).
 • Azok a jelentkezők, akik nem jutottak be egyetlen helyre sem, a helyigazolások után bekerülhetnek fizetéses helyekre. A versenyben maradásuk feltétele a visszaigazoláshoz szükséges okmányok benyújtása és a tandíj első részletének a kifizetése. Amennyiben a helyek újraosztása során nem jutnak be fizetéses helyre, a tandíj első részletét visszakapják.

Július 25−29/ szeptember 10-15 között a sikeres felvételizőknek kötelező módon vissza kell igazolniuk az elnyert helyüket. Ennek érdekében a következő iratokat tartalmazó dossziét kell benyújtaniuk a Kar titkárságán:

 1. Érettségi oklevél, eredetiben (azok a jelentkezők, akik csak igazolást vagy az érettségi diploma hitelesített másolatát nyújtják be, csak tandíjas helyre juthatnak be);
 2. líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat;
 3. születési bizonyítvány egyszerű másolata és eredetije (az egyetemen való hitelesítés céljából) vagy hitelesített másolatban;
 4. orvosi igazolás (szabványforma), eredetiben, a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 5. két db. fénykép (3x4 cm);
 6. nyilatkozat a beiratkozási szándék megerősítéséről (a hely elfoglalását illetően); a Történelem és Filozófia Kar titkárságán kell kitölteni;
 7. boríték típusú (A4-es) dosszié.
 8. a tandíjas helyekre bejutottaknak a beiratkozási dossziéjukkal együtt a tandíj első részletét (600 lejt) is ki kell fizetniük.
 9. azon diákok, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban
 10. egyetemi hallgatói jogviszonyt és integralista státust bizonyító igazolás (eredetiben) vagy egyetemi oklevél (hitelesített másolat) második szakképesítést választó egyetemisták esetében;

-A BBTE másoddiplomások program kedvezményezettjei utólag igényelhetik a tandíjcsökkentés a kar pénztárán.

A dosszié be nem nyújtása a felvételi versenyből való kizárást vonja maga után, az elért jegy átlagától függetlenül.

Azoknak a jelentkezőknek, akik több Jelentkezési lapot nyújtottak be, igazolniuk kell a választott szakterületen és szakképesítésen történő beiratkozási szándékukat. Egyetlen tandíjmentes hely igazolható vissza. Csak azokért a helyekért lehet versenyben maradni, amelyekre benyújtják a dossziéjukat.

A tandíjas helyekre (távoktatásra vagy nappali fizetéses tagozatra) bejutott jelentkezőknek a tandíj első részletét (600 lejt) ki kell fizetniük, különben elveszítik a helyüket (Nappali képzésre, fizetéses helyekre bejutott jelentkezők azonban továbbra is versenyben maradnak, tandíjmentes helyekre, ha dossziéjukban benyújtják az eredeti érettségi oklevelüket).

Eredmények

A hivatalos felvételi eredményeket a Kar hirdetőtábláján, továbbá a Történelem és Filozófia Kar illetve a Magyar Történeti Intézet ezen honlapján közzétesszük. A felvételi időszakban megnövekedett forgalom miatt a Kar vezetősége nem vállal felelősséget a telefonon vagy szóban közölt információkért.

Végleges eredmények a helyek visszaigazolása után - 2016. szeptember 16.

Szak Szakképesítés    
Történelem Történelem   Fizetéses
Művészettörténet   Fizetéses
Levéltártan Tandíjmentes Fizetéses
Kulturális tanulmányok Kulturális turizmus Tandíjmentes Fizetéses
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Tandíjmentes  

Ideiglenes eredmények - 2016. szeptember 9.

Szak Szakképesítés    
Történelem Történelem Tandíjmentes  
Művészettörténet Tandíjmentes Fizetéses
Levéltártan Tandíjmentes Fizetéses
Kulturális tanulmányok Kulturális turizmus Tandíjmentes Fizetéses
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Tandíjmentes  

Végleges eredmények a helyek visszaigazolása után - 2016. július 30.

Szak Szakképesítés    
Történelem Történelem Tandíjmentes Fizetéses
Művészettörténet Tandíjmentes Fizetéses
Régészet Tandíjmentes Fizetéses
Levéltártan Tandíjmentes Fizetéses
Kommunikáció-tudományok Könyvtár- és Információtudomány Tandíjmentes -
Kulturális tanulmányok Kulturális turizmus Tandíjmentes Fizetéses
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Tandíjmentes Fizetéses
Távoktatás Történelem - Fizetéses

Ideiglenes eredmények - 2016. július 23.

Szak Szakképesítés    
Történelem Történelem Tandíjmentes Fizetéses
Művészettörténet Tandíjmentes Fizetéses
Régészet Tandíjmentes Fizetéses
Levéltártan Tandíjmentes Fizetéses
Kommunikáció-tudományok Könyvtár- és Információtudomány Tandíjmentes -
Kulturális tanulmányok Kulturális turizmus Tandíjmentes Fizetéses
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Tandíjmentes Fizetéses
Távoktatás Történelem - Fizetéses

Pedagógiai modul a tanári pályára készülőknek

A kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD) az egyedüli akadémiai szervezet, amely tanári alapképzést biztosít a végzős hallgatóknak, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

A Tanárképző Intézet pszichopedagógiai képzésére az egyetemi felvételivel egyidőben lehet jelentkezni. A jelöltekkel egy motivációs esszé alapján tart interjút a DPPD képviselője. Részletek itt.

Archívum - Felvételi 2015. július

Szakterületek és szakképesítések
Felvételi időszak
Hallgatói keretszámok

Szakterületek és szakképesítések

A BBTE Történelem és Filozófia Kara felvételit hirdet a 2015−2016-os tanévre. Az alapképzésre jelentkezők magyar tagozaton, nappali képzésen, négy szakterületen összesen hét szakképesítés − történelem, régészet, művészettörténet, levéltártan, könyvtár- és információtudomány, kulturális turizmus, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok − közül választhatnak. A nappali alapképzés mellett történelem szakterületen történelem szakképesítés távoktatásos formában is indul.

Magyar tagozaton látogatható szakterületek és szakképesítések leírását lásd itt.

Felvételi időszak

2016 szeptemberi felvételi

szept. 5-9.

Beiratkozás. (Nyitvatartás: 9-15 óra között; péntek, szept. 9.: 9-13 óra között.)

szept. 9.

Eredmények kifüggesztése

szept. 10, 12-15.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása) (Nyitvatartás szept. 10, 12-14.: 9-15 óra között; csütörtök, szept. 15.: 9-13 óra között.)

szept. 16.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

2016 júliusi felvételi

júl. 18-22.

Beiratkozás. (Nyitvatartás: 9-15 óra között)

júl. 23.

Eredmények kifüggesztése

júl. 25-29.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása) (Nyitvatartás: 9-15 óra között; péntek, júl. 29.: 9-13 óra között.)

júl. 30.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

2015 júliusi felvételi

július 15-18, 20-21.

Beiratkozás

július 22.

Eredmények kifüggesztése

július 23-25, 27-30.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása)

július 31.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

 

Hallgatói keretszámok

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Történelem

A. Történelem

14 26

 

B. Régészet

7 18

 

C. Művészettörténet

7 13

 

D. Levéltártan

5 10

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

5 15

Kulturális tanulmányok

G. Kulturális turizmus

10 30

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

H. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

14 26
h k sze cs p szo v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30