Alapképzés

A felvételi kizárólag on-line történik a Beiratkozási platformon keresztül.

Útbaigazítás: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta.html
Tel.: 0731586954
e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro

Útmutató a platform használatához.

 lap tetejére

Szakterületek és szakképesítések a magyar tagozaton

Történelem szakterület
A) Történelem szakképesítés
B) Régészet szakképesítés
C) Művészettörténet szakképesítés
D) Levéltártan szakképesítés

Kulturális tanulmányok szakterület
E) Kulturális Turizmus szakképesítés

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakterület
F) Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakképesítés

Felvételi időszak

2024. júliusi felvételi

júl. 15-20.

ON-LINE beiratkozás. Júl. 20-án 24:00 óra a végső határidő

júl. 22.

A felvételt nyert hallgatók előzetes listáinak kihirdetése

júl.  22-26.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása) és az iratcsomó benyújtása az egyetem titkárságán (csak az on-line visszaigazolás után). Júl. 26-án 12:00 óra a végső határidő

júl. 27.

A visszaigazolásokat követő eredmények kifüggesztése

júl. 27-29. Az megszerzett hely on-line visszaigazolása és a szükséges iratok benyújtása az egyetem titkárságán (csak az on-line visszaigazolás után) Júl. 29-én 24:00 óra a végső határidő.
júl. 31. A végső eredmények kifüggesztése

 

2024. szeptemberi felvételi

szept. 4-6.

ON-LINE beiratkozás. Szept. 6-án 24:00 óra a végső határidő

szept. 7.

A felvételt nyert hallgatók előzetes listáinak kihirdetése

szept.  7-9.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása) és az iratcsomó benyújtása az egyetem titkárságán (csak az on-line visszaigazolás után). Szept. 9-én 12:00 óra a végső határidő

szept. 9.

A visszaigazolásokat követő eredmények kifüggesztése

szept. 9-11. Az megszerzett hely on-line visszaigazolása és a szükséges iratok benyújtása az egyetem titkárságán (csak az on-line visszaigazolás után) Szept. 11-én 12:00 óra a végső határidő.
szept. 13. A végső eredmények kifüggesztése

A lap tetejére

 Hallgatói keretszámok

2024. júliusi felvételi    

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Távoktatásos helyek

Történelem

A. Történelem

18 32 25

 

B. Régészet

8 12  

 

C. Művészettörténet

7 8  

 

D. Levéltártan

4 11  

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

3 12  

Kulturális tanulmányok

F. Kulturális turizmus

10 20  

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

G. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

10 30  

Beiratkozáshoz szükséges iratok/a felvételi menete

A Történelem és Filozófia Kar minden szakterületére a beiratkozáshoz az alábbi iratok szkennelt másolatát (.pdf, .png vagy .jpg formátumban, max. 2 MB nagyságú állományokat) szükséges feltölteni a felvételi platformra. (A feltöltött iratok elnevezésének tükröznie kell azok tartalmát.)

 1. Szakválasztást indokló levél. A magyar nyelvű szövegminta letölthető és itt [.doc]. A szakválasztást indokló levelet magyar tagozatra jelentkezőknek magyarul kell kitölteniük és aláírva feltölteniük!
 2. Jelentkezési lap (eredetiben). Az űrlapon kért minden adatot meg kell adni (beleértve a tanulmányi átlagokat is, amelyek rangsorolási tényezőként szolgálnak) és alá kell írni. A hibásan kitöltött űrlapokat nem vesszük figyelembe! A Jelentkezési lap letölthető itt.
 3. A platform által generált beiratkozási lapot ki kell nyomtatni, alá kell írni és fel kell tölteni a platformra a megfelelő helyre (fișa tip platforma)
 4. Személyi igazolvány
 5. Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól
 6. Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) vagy ezzel egyenértékű oklevél (egyetlen fájlba kell menteni);
 7. Oklevél, amennyiben az utóbbi 3 évben országos olimpián vagy más elismert tantárgyversenyen helyezést nyert el, és érvényesíteni szeretné az ebből adódó előnyöket
 8. Születési bizonyítvány;
 9. Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 10. Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban.
 11. Kérvények a speciális kategóriákba tartozó jelentkezők számára (részletek itt)

Az iratokat július 20-ig, 24:00 óráig szükséges feltölteni a platformra. A később feltöltött iratokat nem vesszük figyelembe. A feltöltött fájlok elnevezésének tükrözniük kell a fájlok tartalmát.

A felvételi minden oktatási formára (nappali vagy távoktatás), minden tagozatra (magyar, román, angol stb.) és minden szakirányra/doméniumra (Történelem, Kulturális tanulmányok, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok) külön Jelentkezési lapokon történik. Tehát különböző oktatási formákra külön Jelentkezési lapokat kell kitöltenie a jelentkezőnek és a felvételi díjat is kétszer kell kifizetnie. Ugyanígy kell eljárnia, ha pl. két különböző doméniumhoz tartozó szakra felvételizik (pl. Történelem és Kulturális turizmus szakra).  Egyazon doméniumon belül több szakra is lehet felvételizni (pl. Történelem, Művészettörténet, Régészet és Levéltár szakra), mely esetben elégséges egyetlen Jelentkezési lap kitöltése és egy felvételi díj kifizetése. A jelentkező az utóbbi esetben egyetlen szakra fog felvételt nyerni az érettségi átlagja és opciói függvényében. Amennyiben több szakra szeretne felvételt nyerni, akkor külön Jelentkezési lappal és felvételi díjjal kell iratkoznia minden szakra. A hely megerősítésekor maximum két szakirányt választhat, amelyek közül egyet ingyen tanulhat. Kérjük ilyen esetben pipáljon ki egy fizetéses opciót is, ellenkező esetben várólistára kerül.

Július 22-én a felvételi ideiglenes eredményei megjelennek a Történelem és Filozófia kar (www.hiphi.ubbcluj.ro) és a Magyar Történeti Intézet honlapján (www.kmti.hiphi.ubbcluj.ro). A következő lépés a beiratkozási szándék megerősítése.

 • Ennek érdekében ki kell tölteni a tanulmányi szerződést és ki kell fizetni az tandíj első részletét (700 lej a nappali tagozaton, azok számára, akik tandíjköteles helyre jutottak be; 650 lej a távoktatásra jelentkezők számára). A tanulmányi szerződést és a tandíj első részletének kifizetését igazoló iratot fel kell tölteni a felvételi platformra 2024. júl. 26. 12:00 óráig.
 • Akik bejutottak az első opciójuknak megfelelő helyre/vagy tandíjmentes helyre, ha csak egy szakképesítésre felvételiztek, akkor pipálják ki a következőt „confirm locul bugetat/cu taxă”.
 • Azon jelentkezők, akik tandíjas helyre jutottak be, pipálják ki a következőket: „confirm locul cu taxă obținut” és „Doresc redistribuire”. Ebben az esetben versenyben maradnak a tandíjmentes helyekért. Az egyszer megszerzett hely elveszítésének a veszélye nem áll fenn!

A továbbiakban a felvételt nyert jelentkezőknek az alábbi iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon:

A tandíjmentes helyekre felvételt nyert hallgatók számára:

 • Az érettségi oklevelet és a törzskönyvi kivonatot eredetiben. Azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;
 • Az on-line visszaigazoláskor kitöltött tanulmányi szerződést
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy egy közjegyző által hitelesített másolatot, ha futárral küldi);
 • A tantárgyolimpiákon díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;
 • A személyi igazolvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy egy egyszerű másolatot, hogyha ezt futárral küldi);
 • 2 db. 3/4 cm-es fényképet;
 • Orvosi igazolást;
 • Az eredeti igazolást, amely a felvételi díj kifizetése alól mentesítette (amennyiben fennáll az eset)
 • Bentlakáshely igénylését;
 • Dossziét.

A tandíjas és távoktatásos helyekre felvételt nyert diákok számára:

 • Az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat hitelesített másolatát;
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy egy közjegyző által hitelesített másolatot, ha futárral küldi);
 • A személyi igazolvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy egy egyszerű másolatot, hogyha ezt futárral küldi);
 • 2 db. 3/4 cm-es fényképet;
 • Orvosi igazolást;
 • Az eredeti igazolást, amely a felvételi díj kifizetése alól mentesítette (amennyiben fennáll az eset) ;
 • Dossziét.

A korábbi években már egyetemi tanulmányokat folytatott diákoknak kötelező egy eredeti igazolást benyújtaniuk, amelyből kiderül a korábbi képzés időszaka és formája (ingyenes vagy fizetős).

Az iratcsomókat a következő címen kell benyújtani vagy postázni:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
Universitatea Babeș-Bolyai
Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150
400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

Nyitvatartás: munkanapokon 9-15 között.
Tel.: 0756017552

A felvételi eredményeit tartalmazó listákat a kari honlapon  http://hiphi.ubbcluj.ro és a Magyar Történeti Intézet honlapján http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro tesszük közzé.

További részletek a kari honlapon.

A lap tetejére

Iratkozási díjak, tandíjak

Felvételi díj

A felvételi díj két komponensből áll: a kezelési díjból (50 lej) és a beiratkozási díjból (120 lej), ami egyetlen szakképesítésre, egy képzési formára és egy tagozatra érvényes.

A felvételi díjat kizárólag on-line, a felvételi platformon lehet kifizetni minden egyes szakképesítésre. A kifizetett összegeket nem áll módunkban visszautalni!

 • Ha pl. egy diák Történelem szakterületre/doméniumra iratkozik magyar és román tagozatra is, akkor a felvételi díjat kétszer, azaz 340 lejt kell kifizetnie.
 • Ha különböző doméniumhoz tartozó szakképesítésekre iratkozik, (pl. Levéltárszak és Kulturális turizmus), magyar tagozatra, akkor a felvételi díjat, kétszer, azaz 340 lejt kell fizetnie.
 • Ha a Történelem doméniumon belül, nappali képzésen, magyar tagozaton mind a 4 szakképesítésre beiratkozik, akkor négyszer kell a felvételi díjat kifizetnie, azaz 680 lejt.
 • Ha Történelem szakra iratkozik nappali és távoktatásra is, akkor 2 felvételi díjat, azaz 340 lejt kell fizetnie

A teljes felvételi díj (170 lej) vagy a beiratkozási díj (120 lej) alól mentesülnek az alábbi kategóriák:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
 • a BBTE, a Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
 • 26 év alatti árvák;
 • 26 év alatti, nevelőintézetből érkezett jelentkezők;
 • 26 év alatti, egyszülős családból származó gyermekek;
 • súlyosan beteg, fogyatékos vagy mély szegénységben élő gyermekek

A kategóriák részletezését, a mentesség elnyeréséhez szükséges iratok felsorolását és a mentesség mértékére vonatkozó további részleteket lásd a Kari honlapon itt és itt.
A felvételi díj kifizetése alóli mentességet csak egyszer alkalmazzák: egy szakképesítésre és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében!
A jogosultságot igazoló összes iratot egyetlen pdf-be fűzve kérjük feltölteni a felvételi platformra.
Az igazolást/igazolásokat utólag eredetiben is be kell mutatnia a felvételt nyert diáknak a kari titkárságon, az elnyert hely visszaigazolásakor.
Figyelem! A kedvezményre jogosultaknak beiratkozáskor, on-line fizetéskor kell módosítaniuk a fizetendő összeget árát.

Tandíjak - 2024.

A tandíj értéke a 2024-2025. tanévre 2800 lej/év a tandíjköteles helyekre nappali tagozaton, illetve 2600 lej/év a távoktatásos helyekre. A tandíjat  négy részletben lehet kifizetni.

A tandíj első részletét, amit a tandíjköteles hely visszaigazolásakor szükséges kifizetni, csak a platformon keresztül lehet utalni.

A BBTE másoddiplomások program keretében a BBTE-n végzett vagy a BBTE valamely más egyetemét látogató jelentkezők a tandíjból 50% vagy 40%-os kedvezményben részesülnek. A kedvezményezettek a 3. és 4. részlet kifizetése alól mentesülnek.

A lap tetejére

Felvételi kiválasztási szempontok

A Kar minden szakterületére a júliusi vagy a szeptemberi felvételi időszakban lehet jelentkezni. A jelentkezők az érettségin elért eredmények (érettségi átlagjegy) alapján versenyeznek, vizsga nélkül. Beiratkozáskor a jelentkezőnek egy szakválasztást indokoló levelet kell megírnia, amelyet a felvételi bizottság minősít, elfogadja vagy elutasítja. Az indokló levelet magyar nyelven kell megírni.

Elbírálási szempontok azonos érettségi átlagjegy esetében:

1) Történelem szakterület (Történelem, Régészet, Művészettörténet, Levéltártan szakképesítések):
- román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei és dicséretben részesült versenyzői 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem, Latin nyelv, Művészettörténet (Művészettörténet szakképesítés esetén). Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

2) Kulturális tanulmányok szakterület (Kulturális turizmus szakképesítés):

- történelemből vagy földrajzból vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei és dicséretben részesült versenyzői 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem, Román nyelv és irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom vagy Modern nyelvek vagy Földrajz. Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

3) Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület (Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakképesítés):
- román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei és dicséretben részesült versenyzői 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin a Történelem tantárgy területén elért eredményeket vesszük figyelembe. Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

A másoddiplomások esetében is a fenti elbírálási szempontok érvényesek.

A lap tetejére

 Egyetemi és kari szabályzatok

A kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD) az egyedüli akadémiai szervezet, amely tanári alapképzést biztosít a végzős hallgatóknak, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

További tájékoztatás a tanárképző modulra való iratkozásról:  itt.

Cím: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Calea Moților, Nr. 11, Cluj-Napoca, 400001
Tel./Fax: 0264-597.000
E-mail: dppd@ubbcluj.ro
Honlap: dppd.ubbcluj.ro

h k sze cs p szo v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31