Alapképzés

Tekintettel a jelenlegi szükségállapotra a BBTE vezetősége módosította a beiratkozási eljárást. Az erre vonatkozó határozatokat lásd itt.

A beiratkozás kizárólag online zajlik. Töltsd fel adataidat az iratkozási platformra itt.
A beiratkozás lépésről-lépésre (útbaigazítás) itt.
Útbaigazító videó itt.

Figyelem! Hogyha a beiratkozást kővetően, 24 órán belül nem kaptál e-mailes visszajelzést erről, akkor feltétlenül hívjad a titkárságot: 0744141871.

Telefonos útbaigazítás: 0744141871
 

Szakterületek és szakképesítések
Felvételi időszak
Hallgatói keretszámok
Beiratkozáshoz szükséges iratok
Felvételi verseny, kiválasztási szempontok
Felvételi szabályzat
Pedagógiai modul a tanári pályára készülőknek
PROMOVIDEÓ

Szakterületek és szakképesítések a magyar tagozaton

Történelem szakterület
A) Történelem szakképesítés
B) Régészet szakképesítés
C) Művészettörténet szakképesítés
D) Levéltártan szakképesítés

Kommunikáció-tudományok szakterület
E) Könyvtár- és Információtudomány szakképesítés

Kulturális tanulmányok szakterület
F) Kulturális Turizmus szakképesítés

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakterület
G) Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakképesítés

Felvételi időszak

 

2020. szeptemberi felvételi

szept. 7-10.

ONLINE beiratkozás. Szept. 10-én 12:00 óra a végső határidő

szept. 10.

Eredmények kifüggesztése

szept.  11-14.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása.) Szept. 14-én 12:00 óra a végső határidő

szept. 16.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

A lap tetejére

Hallgatói keretszámok

2020. szeptemberi felvételi    

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Távoktatásos helyek

Történelem

A. Történelem

- 10 21

 

B. Régészet

- 14 -

 

C. Művészettörténet

3 9 -

 

D. Levéltártan

4 11 -

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

3 16 -

Kulturális tanulmányok

G. Kulturális turizmus

7 26 -

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

H. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

2 29

-

 

2020. júliusi felvételi    

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Távoktatásos helyek

Történelem

A. Történelem

16 24 25

 

B. Régészet

7 18 -

 

C. Művészettörténet

8 12 -

 

D. Levéltártan

4 11 -

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

3 17 -

Kulturális tanulmányok

G. Kulturális turizmus

13 27 -

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

H. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

11 29 -

Beiratkozáshoz szükséges iratok

A Történelem és Filozófia Kar minden szakterületére a beiratkozáshoz az alábbi iratok szkennelt másolata szükséges:

 1. Szakválasztást indokló levél. A magyar nyelvű szövegminta letölthető és itt [.doc]. A szakválasztást indokló levelet magyar tagozatra jelentkezőknek magyarul kell kitölteniük! A platformra az "Egyéb iratok" kategóriában a "Scisoare motivațională/ Szakválasztást indokló levél"-re kattinkva kell feltölteni.
 2. Jelentkezési lap (eredetiben). Az űrlapon kért minden adatot meg kell adni (beleértve a tanulmányi átlagokat is, amelyek rangsorolási tényezőként szolgálnak). A hibásan kitöltött űrlapokat nem vesszük figyelembe! A Jelentkezési lap letölthető itt. A beiratkozási platformon a Jelentkezési lapot az "Egyéb iratok" kategóriára, majd a "2. csatolmány"-ra kattintva lehet feltölteni.
 3. A kezelési díj (50 lej) és a felvételi díj (100 lej) befizetésének igazolása, azon jelentkezők számára, akik NEM választják az on-line fizetési opciót. Befizetés on-line, banki utalással (bankon keresztül) vagy postai utalványon az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).
 4. Személyi igazolvány egyszerű másolata
 5. Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól
 6. Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 7. Olimpiai oklevél, amennyiben érvényesíteni szeretné az ebből adódó előnyöket
 8. Születési bizonyítvány;
 9. Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 10. Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban
 11. Az iratok hitelességét igazoló nyilatkozat a jelentkező aláírásával. Leölthető innen.

A felvételi díj alól mentesülnek:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.
 • A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében!

A beiratkozási szándék megerősítéséhez szükséges iratok:

Tanévkezdéskor a jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon:

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutottak be; azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;
 • A tantárgyolimpiákon díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;
 • A fizetéses helyekre felvételt nyert diákoknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtaniuk. Ugyanakkor be kell mutatniuk az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik;
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolatok kell benyújtani);
 • A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;
 • Orvosi igazolást eredetiben
 • 2 db igazolvány fotót (3/4 cm).

Figyelem! A felvételi díjat minden szakterületre és tagozatra külön kell kifizetni. Pl. ha egy diák Történelem szakterületre iratkozik magyar és román tagozatra is, akkor a felvételi díjat kétszer kell kifizetnie. Ezért fontos, hogy a felvételi díjat minden Jelentkezési lap esetén külön utalványokon fizessék ki. (Pl. 150 lej Történelem szakterületre, magyar tagozatra; 100 lej Kulturális tanulmányok szakterületre, magyar tagozatra és 150 lej Történelem szakterületre román tagozatra.)

A lap tetejére

Felvételi kiválasztási szempontok

A Kar minden szakterületén a felvételi a szakválasztást indokoló levél minősítéséből áll. A szakválasztási indoklást a jelentkezők beiratkozáskor nyújtják be, majd ezeket a felvételi bizottság elfogadja vagy visszautasítja. Az indokló levelet magyarul kell megírni.
Azon jelentkezők, akiknek a szakválasztási indoklását elfogadták, az érettségin elért eredmények (érettségi átlagjegy) alapján versenyeznek, vizsga nélkül.

Elbírálási szempontok azonos érettségi átlagjegy esetében:

1) Történelem szakterület (Történelem, Régészet, Művészettörténet, Levéltártan szakképesítések):
- történelemből vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

2) Kommunikáció-tudományok szakterület (Könyvtár- és Információtudomány szakképesítés):
román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

3) Kulturális tanulmányok szakterület (Kulturális turizmus szakképesítés):
- történelemből vagy földrajzból vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

4) Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület (Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakképesítés):
- román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

A másoddiplomások esetében is a fenti elbírálási szempontok érvényesek.

A lap tetejére

Felvételi szabályzat

A kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD) az egyedüli akadémiai szervezet, amely tanári alapképzést biztosít a végzős hallgatóknak, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

További tájékoztatás a tanárképző modulra való iratkozásról:  itt.

h k sze cs p szo v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30