Alapképzés

Beiratkozási platform

Útbaigazítás a platform használatához: itt
További útbaigazítás:http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta.html Tel.: 0756017552;

A lap tetejére

 

Szakterületek és szakképesítések a magyar tagozaton

Történelem szakterület
A) Történelem szakképesítés
B) Régészet szakképesítés
C) Művészettörténet szakképesítés
D) Levéltártan szakképesítés

Kommunikáció-tudományok szakterület
E) Könyvtár- és Információtudomány szakképesítés

Kulturális tanulmányok szakterület
F) Kulturális Turizmus szakképesítés

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakterület
G) Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakképesítés

Felvételi időszak

2022. szeptemberi felvételi

szept. 12-15.

ONLINE beiratkozás. Szept. 15-én 12:00 óra a végső határidő

szept. 16.

Eredmények kihirdetése

szept.  16-20.

A beiratkozási szándék megerősítése (a megszerzett helyek elfoglalásának visszaigazolása.) Szept. 20-án 12:00 óra a végső határidő

szept. 22.

A helyek újraelosztása, végső eredmények kifüggesztése

A lap tetejére

 Hallgatói keretszámok

2022. szeptemberi felvételi    

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Távoktatásos helyek

Történelem

A. Történelem

8 29 23

 

B. Régészet

4 10  

 

C. Művészettörténet

7 6  

 

D. Levéltártan

1 11  

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

3 12  

Kulturális tanulmányok

F. Kulturális turizmus

6 29  

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

G. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

5 32  
2022. júliusi felvételi    

Szakterület

Szakképesítés

Államilag támogatott, tandíjmentes helyek

Tandíjköteles  helyek

Távoktatásos helyek

Történelem

A. Történelem

18 32 25

 

B. Régészet

8 12  

 

C. Művészettörténet

9 6  

 

D. Levéltártan

4 11  

Kommunikáció-tudományok

E. Könyvtár- és Információtudomány

3 12  

Kulturális tanulmányok

F. Kulturális turizmus

10 30  

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

G. Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

8 32  

Beiratkozáshoz szükséges iratok/a felvételi menete

A Történelem és Filozófia Kar minden szakterületére a beiratkozáshoz az alábbi iratok szkennelt másolatát (.pdf, .png vagy .jpg formátumban, max. 2 MB nagyságú állományokat) szükséges feltölteni a felvételi platformra. (A feltöltött iratok elnevezésének tükröznie kell azok tartalmát.)

 1. Szakválasztást indokló levél. A magyar nyelvű szövegminta letölthető és itt [.doc]. A szakválasztást indokló levelet magyar tagozatra jelentkezőknek magyarul kell kitölteniük és aláírva feltölteniük!
 2. Jelentkezési lap (eredetiben). Az űrlapon kért minden adatot meg kell adni (beleértve a tanulmányi átlagokat is, amelyek rangsorolási tényezőként szolgálnak) és alá kell írni. A hibásan kitöltött űrlapokat nem vesszük figyelembe! A Jelentkezési lap letölthető itt.
 3. A platform által generált beiratkozási lapot ki kell nyomtatni, alá kell írni és fel kell tölteni a platformra a megfelelő helyre (fișa tip platforma)
 4. A beiratkozási díj befizetésének igazolása, azon jelentkezők számára, akik NEM választják az on-line fizetési opciót.
 5. Személyi igazolvány egyszerű másolata
 6. Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól
 7. Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) vagy ezzel egyenértékű oklevél (egyetlen fájlba kell menteni);
 8. Olimpiai oklevél, amennyiben az utóbbi 3 évben országos tantárgyversenyen helyezést nyert el, és érvényesíteni szeretné az ebből adódó előnyöket
 9. Születési bizonyítvány;
 10. Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 11. Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban.

Az iratokat július 17, 12 óráig szükséges feltötleni a platformra. A később feltöltött iratokat nem vesszük figyelembe. A feltöltött fájlok elnevézének tükröznük kell a fájlok tartalmát.

A felvételi minden oktatási formára (nappali vagy távoktatás), minden tagozatra (magyar, román, angol stb.) és minden szakirányra/doméniumra (Történelem, Kulturális tanulmányok, Kommunikáció-tudományok,  Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok) külön Jelentkezési lapokon történik. Tehát különböző oktatási formákra külön Jelentkezési lapokat kell kitöltenie a jelentkezőnek és a felvételi díjat is kétszer kell kifizetnie. Ugyanígy kell eljárnia, ha pl. két különböző doméniumhoz tartozó szakra felvételizik (pl. Történelem és Kulturális turizmus szakra).  Egyazon doméniumon belül több szakra is lehet felvételizni (pl. Történelem, Művészettörténet, Régészet és Levéltár szakra), mely esetben elégséges egyetlen Jelentkezési lap kitöltése és egy felvételi díj kifizetése.

Július 19-én a felvételi ideiglenes eredményei megjelennek a Történelem és Filozófia kar (www.hiphi.ubbcluj.ro) és a Magyar Történeti Intézet honlapján (www.kmti.hiphi.ubbcluj.ro). A következő lépés a beiratkozási szándék megerősítése.

 • Ennek érdekében ki kell tölteni a tanulmányi szerződést és ki kell fizetni az tandíj első részletét (650 lej a nappali tagozaton, azok számára, akik tandíjköteles helyre jutottak be; 600 lej a távoktatásra jelentkezők számára). A tanulmányi szerződést és a tandíj első részletének kifizetését igazoló iratot fel kell tölteni a felvételi platformra 2022. július 26. 12:00 óráig (illetve szeptember 20. 12:00 óráig).
 • Akik bejutottak az első opciójuknak megfelelő helyre/vagy tandíjmentes helyre, ha csak egy szakképesítésre felvételiztek, akkor pipálják ki a következőt „confirm locul bugetat/cu taxă”.
 • Azon jelentkezők, akik tandíjas helyre jutottak be, pipálják ki a következőket: „confirm locul cu taxă obținut” és „Doresc redistribuire”. Ebben az esetben versenyben maradnak a tandíjmentes helyekért. Az egyszer megszerzett hely elveszítésének a veszélye nem áll fenn!

A továbbiakban a felvételt nyert jelentkezőknek az alábbi iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon egy a későbbiekben közlendő időpontig:

A tandíjmentes helyekre felvételt nyert hallgatók számára:

 • Az érettségi oklevelet és a törzskönyvi kivonatot eredetiben. Azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy egy közjegyző által hitelesített másolatot);
 • A tantárgyolimpiákon díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;

A tandíjas és távoktatásos helyekre felvételt nyert diákok számára:

 • Az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát, amelyeket az eredeti okmányok bemutatása során helyben hitelesítenek. VAGY benyújthatják az oklevelek hitelesített másolatát;
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy egy közjegyző által hitelesített másolatot);

 

A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét az egyetemi tanév kezdésekor kell leadniuk a titkárságon;

A korábbi években már egyetemi taulmányokat folytatott diákoknak kötelező egy eredeti igazolást benyújtaniuk, amelyből kiderül a korábbi képzés időszaka és formája (ingyenes vagy fizetős).

Azon diákok, akik fizetéses helyről újraosztás során átkerültek tandíjmentes helyre egy kérvényt nyújthatnak be, amelyben a taníj első részletének visszafizetését igényelik. Ezt egy számlakivonattal (amelyből az utalás kiderül) és a személyi igazolványuk másolatával küldjék a simona.dombi@ubbcluj.ro címre.

További részletek a kari honlapon.

A lap tetejére

Iratkozási díjak, tandíjak

Felvételi díj

A felvételi díj két komponensből áll: a kezelési díjból (50 lej) és a beiratkozási díjból (100 lej).

Befizetési lehetőségek:

 • on-line iratkozáskor
 • banki utalással (bankon keresztül) az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).
 • postai utalványon az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).

A kezelési díjat (50 lej) egyazon tagozaton belül csak egyszer, az első doménium/szakterület esetében szükséges kifizetni. A díj alól mentesülnek az árvák és a nevelőintézetből érkező jelentkezők igazolás felmutatásának feltétele mellett.

A beiratkozási díj (100 lej) alól mentesülnek:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.

A díjak kifizetése alóli mentességet csak egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében! Ezt az igazolást utólag eredetiben is be kell mutatnia a felvételt nyert diáknak a kari titkárságon

Figyelem! A felvételi díjat minden szakterületre, tagozatra és képzési formára külön kell kifizetni.

 • Ha pl. egy diák Történelem szakterületre iratkozik magyar és román tagozatra is, akkor a felvételi díjat kétszer, azaz 300 lejt kell kifizetnie.
 • Ha különböző doméniumhoz tartozó szakokra iratkozik, (Levéltárszak és Kulturális turizmus) ugyancsak 300 lejt kell fizetnie.
 • Ha a Történelem doméniumon belül, nappali képzésen, magyar tagozaton mind a 4 szakra beiratkozik, akkor csak 150 lejt jell fizetnie.

A befizetett felvételi díjakat nem áll módunkban visszautalni!

A tandíj első részletét, amit a tandíjköteles hely visszaigazolásakor szükséges kifizetni, csak a platformon keresztül lehet utalni.

Tandíjak - 2022.

A tandíj értéke a 2022-2023. tanévre 2600 lej/év a tandíjköteles helyekre nappali tagozaton, illetve 2400 lej/év a távoktatásos helyekre. A tandíjat  négy részletben lehet kifizetni.

A BBTE másoddiplomások program kereténben a BBTE-n végzett vagy a BBTE valamely más egyetemét látogató jelentkezők a tandíjból 50% vagy 40%-os kedvezményben részesülnek. A kedvezményezettek a 3. és 4. részlet kifizetése alól mentesülnek.

A lap tetejére

Felvételi kiválasztási szempontok

A Kar minden szakterületén a felvételi a szakválasztást indokoló levél minősítéséből áll. A szakválasztási indoklást a jelentkezők beiratkozáskor nyújtják be, majd ezeket a felvételi bizottság elfogadja vagy visszautasítja. Az indokló levelet magyarul kell megírni.
Azon jelentkezők, akiknek a szakválasztási indoklását elfogadták, az érettségin elért eredmények (érettségi átlagjegy) alapján versenyeznek, vizsga nélkül.

Elbírálási szempontok azonos érettségi átlagjegy esetében:

1) Történelem szakterület (Történelem, Régészet, Művészettörténet, Levéltártan szakképesítések):
- történelemből vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem, Latin nyelv, Művészettörténet (Művészettörténet szakképesítés esetén). Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

2) Kommunikáció-tudományok szakterület (Könyvtár- és Információtudomány szakképesítés):
román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem, Román nyelv és irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom vagy Modern nyelvek. Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

3) Kulturális tanulmányok szakterület (Kulturális turizmus szakképesítés):
- történelemből vagy földrajzból vagy román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem, Román nyelv és irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom vagy Modern nyelvek vagy Földrajz. Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

4) Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület (Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakképesítés):
- román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén nyelv- és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
- egyéb tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)

Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei 10-es érdemjeggyel felvételiznek a szakválasztást indokló levél feltöltése után. A felvételin a Történelem tantárgy területén elért eredményeket vesszük figyelembe. Csak az utolsó három líceumi tanévben zajlott versenyeket vesszük figyelembe. A tantárgyolimpián elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.

A másoddiplomások esetében is a fenti elbírálási szempontok érvényesek.

A lap tetejére

 Egyetemi és kari szabályzatok

A kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD) az egyedüli akadémiai szervezet, amely tanári alapképzést biztosít a végzős hallgatóknak, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

További tájékoztatás a tanárképző modulra való iratkozásról:  itt.

h k sze cs p szo v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31