Beszámoló az Erasmus Placement program által támogatott szakmai gyakorlatról a Kalocsai Főszékesegyházi Levéltárban, 2014. febr.-máj.

2014. február 1.-e és május 1.-e között szakmai gyakorlatomat a 2012-ben az Év kutatóhelye Díjat, 2013-ban az Év Levéltára Díjat nyert Kalocsai Főszékesegyházi Levéltárban (KFL) végeztem, az Erasmus Placement program keretén belül. Az érkezésnél Dr. Lakatos Andor levéltárvezető fogadott, aki a szálláslehetőségemről is gondoskodott. Ő látta el az oktatói (tutori) feladatot is, 20 év kalocsai levéltárosi tapasztalatát megosztva velem. A szakmai gyakorlat elején bemutatták a levéltár teljes személyzetét, a levéltár helyiségeit (levéltárvezetői, segédlevéltárosi iroda, kutatószoba, levéltári raktárak és állományaik). A levéltárról készült szakmai beszámolón keresztül ráláttam a KFL belső működésére, fő tevékenységeire, eredményeire, újításaira.

A Kalocsai Főszékesegyházi Levéltár különlegessége, hogy szemben más egyházi levéltárakkal egész korán, már 1826-tól begyűjtötték az anyakönyveket, így rendkívül gazdag állománnyal rendelkeznek e téren. A levéltár erőssége az úgynevezett Communio-projekt keretében elvégzett nagymennyiségű dokumentum (plébániai levéltárak 18-20. századi kéziratos kötetei: anyakönyvek, népesség-összeírások, egyházmegyei körlevelek és uralkodói-helytartótanácsi leiratok átírásai, testületi jegyzőkönyvek, vizitációk, historia domusok) feltárásában és digitalizálásában rejlik. A projekten belül Dr. Lakatos Andor levéltárvezető a projekt tervezés-vezetést, dokumentumok feltárása-válogatását, beszállítását, Lakatos Adél a Kalocsai Érseki Kincstár vezetője, a levéltárban az alkalmankénti kisegítést, Tóth Krisztina segédlevéltáros az adminisztrációt, kapcsolattartást kutatókkal, Okvátovityné Bánhidai Beáta, Csóti Sándor, Dinnyés Viktória technikai munkatársak a fotózást, digitális képek kezelését látják el. Másik erős pont az E-kutatás matricula-historia online szolgáltatás, amely levéltári forrásokról készült digitális képfelvételek böngészését-kutatását teszi lehetővé az internet segítségével (regisztrált kutatók számára). A levéltár honlapja (http://archivum.asztrik.hu/) naprakész információkkal, gyakorlati teendőkkel, történeti adatokkal, segédletekkel teszi könnyűvé a látogató tájékozódását.

A kutatószobában alkalmam nyílt megtanulni a mikrofilmolvasó kezelését és segíthettem egy családfakutatónak is kutatásában. A raktárban több tevékenységbe is bekapcsolódhattam. Ilyennek számított a lelkészek adatgyűjtése anyakönyvekből, archontológia készítése céljából. Külső munkatársak közreműködésével adatgyűjtésbe kezdtünk az anyakönyvi állomány feldolgozásával. Excel-táblákba átírva gyűjtöttük az anyakönyvek lelkészekre vonatkozó adatait, így napra pontos információikat szereztünk a papság szolgálatáról (tartózkodási hely, beosztás). Hasonló módon az anyakönyvekben előforduló helyneveket (filiák, puszták) is figyelemmel követtük. Részt vehettem plébániai iratok helyszíni begyűjtésében (Baja-Belváros, Baja-Szentistván, Dusnok, Gara, Fajsz, Hajós, Hercegszántó, Miske esetében) és azok periodizálásában, nyilvántartásba vételében. Kiskunfélegyházán az iratmentésben próbálhattam ki magam, melyet a helyi régi plébániai épület romos állapota indokolt. A plébániai iratok fotózásában, illetve a mikrofilmek és térképek szkennelésében is segíthettem. Részt vehettem abban a folyamatban, melynek eredményeként a magyarországi levéltárak közül elsőként egy teljes szövegű anyakönyvi adatbázist publikálhatott a KFL az interneten. Mindez kötelező közmunkájukat végző iskolás diákok bevonásával is történt. A szolgáltatást a regisztrált kutatók vehetik igénybe, az adatbázis használata díjtalan. A TÁMOP projekt keretében egy kalocsai középiskolásoknak szervezett írástörténetről szóló témanapba nyertem betekintést, melyet Dr. Lakatos Andor vezetett.

A levéltár szakkönyvtárába érkező könyvek nyilvántartásával is foglalkozhattam, valamint megismerhettem a levéltár saját publikációit (pl. levéltár ismertető, főpapi életrajz, sematizmus). Részt vehettem egyháztörténeti, könyvismertető konferencián és bepillantást nyertem az Érseki Kincstár működésébe is. Bevittem egy Excel-táblázatba a Kalocsai Főszékeskáptalan jegyzőkönyveinek bejegyzéseiről (1745-1852) készült jegyzék-lajstromot, levéltári segédletet készítve a kutatóknak. Ugyanígy segédletül szolgál az általam egyházi ünnepek sorrendje szerint rendezett Lánay János nemesnádudvari plébános prédikációs gyűjteménye (1826-1841). Néhány plébánia feudális kori, úgynevezett vegyes iratai közül kiválogattam a népességre, összeírásra, illetve házassági ügyekre vonatkozó iratokat, külön iratcsomókat létrehozva, táblázatos (Excel-es) nyilvántartást készítve. A gyakorlati tudnivalók elsajátítása mellett rendszeres elméleti tréninget is folytattam, ami a német paleográfiai ismeretek alapjait (olvasási gyakorlatok, főként Lakatos Adél: Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára. Kalocsa, 2013. – forráskiadvány alapján), latin nyelvtani ismeretek (Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv. Bp., 1987.; Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp., 1991.) és latin levéltári szókincs (Schneider Miklós: Latin minimum szójegyzék. In: Levéltári Szemle. Bp., 1981. 2-3. szám.; Kovács Béla: Syllabus latino-hungaricus. Eger, 1990.; Rácz Imre: Glossarium. Latin-magyar szójegyzék. Miskolc, 1998.) bővítését, levéltári kézikönyvek (Szerk.: Dóka Klára – Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére. I-II. kötet. Bp., 1998.) ismereteit, az Általános Levéltárosi Leírás Nemzetközi Leírás Nemzetközi Szabványának (ISAD-G) megismerését foglalta magába. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárból, valamint könyvtárközi kölcsönzés útján irodalmi forrást gyűjtöttem a nagyváradi egyházmegye középkori pálos kolostorairól szóló mesteri disszertációm megírásához.

 

A három hónapos szakmai gyakorlat alatt azt hiszem sikerült megismerkednem a levéltárosság alapjaival, amihez még sokat kell hozzátanulnom. Kalocsa 1000 éves egyházi múltjával (főként megemlíthető a székesegyház régészeti feltárása, Asztrik első kalocsai érsek maradványainak beazonosítása), különlegesen szép néphagyományaival (ottlétem alatt hungarikummá vált a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény és a kalocsai népművészet), kulturális (színház, mozi, előadások, zene, tánc) és sport programjainak (labdarúgás, kézilabda, röplabda, sportlövészet, íjászat, úszás stb.) sokszínűségével, katolikus ifjúsági életével ideális közeget teremtett számomra. Ajánlom minden diáknak, hogy vegyen részt az Erasmus Placement programban és próbálja ki magát külföldön.

Tevékenységek:

 1. mikrofilmolvasás, családfakészítés segítése
 2. lelkészek adatgyűjtése anyakönyvekből, archontológia készítése céljából
 3. plébániai iratok helyszíni begyűjtése (Baja-Belváros, Baja-Szentistván, Dusnok, Gara, Fajsz, Hajós, Hercegszántó, Miske), periodizáció és nyilvántartás
 4. iratmentés (Kiskunfélegyháza)
 5. plébániai iratok fotózása
 6. mikrofilm és térkép szkennelés
 7. anyakönyvi adatbázis készítés (Kalocsa, kereszteltek, 1923)
 8. írástörténeti témanap
 9. levéltár szakkönyvtárába érkező könyvek nyilvántartása
 10. levéltári publikációk olvasása (pl. levéltár ismertető, főpapi életrajz, sematizmus)
 11. szakmai beszámoló olvasása
 12. egyháztörténeti, könyvismertető konferencián való részvétel
 13. segédletek készítése:
 1. a Kalocsai Főszékeskáptalan jegyzőkönyveinek bejegyzéseiről (1745-1852) készült jegyzék-lajstrom (1208 tétel)
 2. Lánay János nemesnádudvari prédikációs gyűjteménye (1826-1841) (138 tétel) (iratrendezési feladat is egyben)
 3. népességre, összeírásra (1.e. alsorozat néven), illetve házassági ügyekre vonatkozó iratok kiválogatása a plébániai iratok feudális kori (1866-tal bezárólag) vizitációs (KFL.I.1.a) és vegyes iratai (KFL.I.1.b) közül új iratcsomókat, táblázatos nyilvántartást (175 tétel, 3 település: Bácsalmás, Béreg, Bezdán) létrehozva. Átnézett iratok: Bácsalmás (a. vizitációk 1738-1846, 0,12 ifm., b. vegyes iratok 1738-1866, 0,28 ifm.), Béreg (a. vizitációk 1762-1847, 0,10 ifm., b. vegyes iratok 1762-1866, 0,22 ifm.), Bezdán (a. vizitációk 1762-1843, 0,13 ifm., b. vegyes iratok 1743-1866, 0,49 ifm.)
 1. német paleográfiai ismeretek szerzése
 2. latin nyelvtani ismeretek szerzése
 3. latin levéltári szókincs bővítése
 4. levéltári kézikönyvek olvasása
 5. az Általános Levéltárosi Leírás Nemzetközi Leírás Nemzetközi Szabványának (ISAD-G) megismerése
 6. disszertációírás

Használt könyvek:

 1. Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv. Bp., 1987.
 2. Bariska István – Somkúti Éva (Szerk.): Német forrásszöveg olvasási gyakorlatok. I. Bevezetés és példatár. Bp., 1984.
 3. Bariska István – Somkúti Éva (Szerk.): Német forrásszöveg olvasási gyakorlatok. II. Szövegfeldolgozások és magyarázatok. Bp., 1984.
 4. Dóka Klára (Szerk.).: Levéltárosok német szójegyzéke. Bp., 1985.
 5. Dóka Klára (Szerk.): Latin forrásszöveg olvasási és fordítási gyakorlatok. I-II. kötet. Bp., 1988.
 6. Dóka Klára (Szerk.): Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére. I-II. kötet. Bp., 1998.
 7. Kovács Béla: Syllabus latino-hungaricus. Eger, 1990.
 8. Körmendy Lajos (Szerk.): Levéltári kézikönyv. Bp., 2009.
 9. Lakatos Adél: Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára. Kalocsa, 2013.
 10. Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila: A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Kalocsa, 2002.
 11. Lakatos Andor (Szerk.): A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Kalocsa, 2002.
 12. Lakatos Andor (Szerk.): A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) – levéltárismertető. Kalocsa, 2013.
 13. Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp., 1991.
 14. Rácz Imre: Glossarium. Latin-magyar szójegyzék. Miskolc, 1998.
 15. Schneider Miklós: Latin minimum szójegyzék. In: Levéltári Szemle. Bp., 1981. 2-3. szám.

 Használt eszközök:

 1. Fényképező (Nikon D90 kamera, Camera Control Pro 2 program használata), Kaiser állvány
 2. Mikrofilmszkenner (Canon Microfilm Scanner 300, Capture Perfect 1.0 program használata)
 3. Térképszkenner (Vidar, Nextimage program használata)
 4. Mikrofilmolvasó: Indus Supercarrel és Carl Zeiss Jena
 • Képmegjelenítésre XnView program

Bélfenyéri Tamás

h k sze cs p szo v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30