dr. György Árpád Botond egyetemi tanársegéd

Kapcsolat: 

Departamentul de Istorie în limba maghiară
(Magyar Történeti Intézet)
str. Napoca (Jókai) nr. 11. Cluj-Napoca (Kolozsvár) 400088
Email: arpad.gyorgy@ubbcluj.ro

Fogadóóra: 

Előzetes egyeztetés szerint

Vezetői tisztség: 

A kolozsvári Magyar Történeti Intézet titkára
A történelem szak társtutora

Szakterület: 

Késő középkor és kora újkor

Kutatási terület: 

Marosvásárhely és Székelyföld története, társadalomtörténet

Előadások: 

I. félév

A középkori és kora újkori igazságszolgáltatás (BA, szakszeminárium)
Egyetemes történetírás (BA, szeminárium)
Magyar forrásnyelv I (BA, előadás)
Magyar Paleográfia I. (BA, szeminárium)
Összehasonlító várostörténet (BA, szeminárium)
A magyar nép története: középkor (BA, távoktatás, előadás)

II. félév

Bevezetés az egyetemes középkor történetébe (BA, szeminárium)
Erdély története (kora újkor) (BA, előadás)
Genealógia, heraldika és családi levéltárak (BA, szeminárium)
Magyar Paleográfia II. (BA, szeminárium)
Módszertani útmutató a szakdolgozat előkészítéséhez (BA, szeminárium)
Szakmai gyakorlat (BA, történelem szak)
A magyar nép története: kora újkor (BA, távoktatás, előadás)
Bevezetés a történelem segédtudományaiba (BA, távoktatás, előadás)
Bevezetés az egyetemes középkor történetébe (BA, távoktatás, előadás)

György Árpád Botond történész 2015-ben végezett a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, történelem szakon. A mesteri fokozatott 2017-ben szerezte meg, szintén a kolozsvári egyetemen. A doktori fokozatát 2021-ben nyerte el BBTE-n megvédve A város és igazságszolgáltatása. Marosvásárhely a 17.században című disszertációját dr. Rüsz-Fogarasi Enikő irányításával. Doktori évei alatt több kutatási programban vett részt. Kutatási területe a középkori és kora újkori városok jog és társadalom története mellett kiterjed a mentalitás történetre is 2022 óta a Magyar Történeti Intézet tanársegéde. Számos szakmai testület tagja.

h k sze cs p szo v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31