dr. Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus
 

Kutatási terület
Erdély későreneszánsz és barokk művészete, erdélyi műemlékek
Előadások
2012–2013-as tanév
I. szemeszter
Bevezetés a művészettörténeti morfológiába
A művészettörténeti kutatás módszertana
Egyetemes művészettörténet
Építészettörténeti alapfogalmak
Művészeti stílusok
II. szemeszter
Egyetemes művészettörténet (II) – az első évezred, romanika
Egyetemes művészettörténet (IV) – manierizmus, barokk
A művészettörténet-írás története

 

Kovács Zsolt
Kapcsolat
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
str. C. Daicoviciu nr. 2.
Cluj-Napoca 400020
Email: gykzsolt@yahoo.com
 
Fogadóóra
Előzetes egyeztetés szerint
 
Kovács Zsolt művészettörténész a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán szerzett egyetemi oklevelet 1999-ben. Ugyanettől az évtől a BBTE Művészettörténet Tanszékének gyakornoka, 2001-től tanársegéde, 2012-től adjunktusa. Fő kutatási területe Erdély reneszánsz és barokk művészete. Doktori értekezletét 2012-ben védte meg a BBTE-n Emblematikus nyelvezet Erdély 17−18. századi művészetében című disszertációval. Számos kutatási projektben vett részt, mintegy 30 erdélyi műemlék helyreállítását megelőző művészettörténeti kutatásban működött közre. Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány aligazgatója, több szakmai szervezet tagja. 2006 és 2008 között a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából évkönyv szerkesztőségi titkára, 2011-től a Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Historia Artium szerkesztőségi tagja. Fontosabb publikációi: Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. I. 1727-1737 (közzéteszi Kovács András és ~, 2002); „Effigies ad similitudinem”. A bécsi trinitáriusok kalászos feszületének erdélyi másolatai (in: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk. Orbán János, 2011. 295-313); A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egykori berendezése. In: Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Szerk. Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz Attila. Kolozsvár, 2011. 197–219; A kolozsvári Mária-oszlop. Egy közép-európai emléktípus a 18. századi Erdélyben. In: Ablakok a múltra, Szerk. Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár, 2012. 136–160.

Felvételi plakát 2018

h k sze cs p szo v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31