dr. Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus
 

Kutatási terület
Erdély későreneszánsz és barokk művészete, erdélyi műemlékek
Előadások
I. szemeszter
Művészettörténeti morfológia (előadás, BA)
A művészettörténeti kutatás módszertana (szeminárium, BA)
Bevezetés az egyetemes művészet történetébe (előadás, BA)
Művészet és reprezentáció a koraújkori Erdélyben (előadás és szeminárium, MA)
II. szemeszter
Egyetemes művészettörténet IV. Barokk és klasszicizmus (BA)
Erdélyi műemlékek (előadás és szeminárium, BA)
A műemléki kutatások módszertana (előadás és szeminárium, MA)
 
Kovács Zsolt
Kapcsolat
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
str. C. Daicoviciu nr. 2.
Cluj-Napoca 400020
Email: gykzsolt@yahoo.com
zsolt.kovacs@ubbcluj.ro
 
Fogadóóra
Előzetes egyeztetés szerint
 
Kovács Zsolt művészettörténész a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán szerzett egyetemi oklevelet 1999-ben. Ugyanettől az évtől a BBTE Művészettörténet Tanszékének gyakornoka, 2001-től tanársegéde, 2012-től adjunktusa. Fő kutatási területe Erdély reneszánsz és barokk művészete. Doktori értekezletét 2012-ben védte meg a BBTE-n Emblematikus nyelvezet Erdély 17−18. századi művészetében című disszertációval. Számos kutatási projektben vett részt, mintegy 30 erdélyi műemlék helyreállítását megelőző művészettörténeti kutatásban működött közre. Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány aligazgatója, több szakmai szervezet tagja. 2006 és 2008 között a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából évkönyv szerkesztőségi titkára, 2011-től a Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Historia Artium szerkesztőségi tagja. Fontosabb publikációi: Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. I. 1727-1737 (közzéteszi Kovács András és ~, 2002); „Effigies ad similitudinem”. A bécsi trinitáriusok kalászos feszületének erdélyi másolatai (in: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk. Orbán János, 2011. 295-313); A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egykori berendezése. In: Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Szerk. Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz Attila. Kolozsvár, 2011. 197–219; A kolozsvári Mária-oszlop. Egy közép-európai emléktípus a 18. századi Erdélyben. In: Ablakok a múltra, Szerk. Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár, 2012. 136–160.
h k sze cs p szo v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28