dr. Lupescu Mária-Magdolna, egyetemi docens
 

Vezetői tisztség
tanszékvezető, Középkor-, Újkortörténet, Levéltár- és Könyvtártudományi Tanszék
Kutatási terület
koldulórendek a középkori Erdélyben, vallásosság és egyházi társadalom a középkori Erdélyben, középkori és újkori magyar történetírás, erdélyi középkori és kora újkori végrendeletek, Erdély középkori és kora újkori művelődéstörténete
Előadások
2021−2022-es tanév
I. félév

Egyetemes történetírás (előadás)
A magyar nép története. Középkor (előadás)
Magyar paleográfia (előadás, szeminárium)
Anyagi kultúra és mindennapi élet a középkori és kora újkori Erdélyben (előadás, szeminárium)
Szövegek és értelmezések. Magyar paleográfia (szeminárium)

II. félév
Bevezetés az egyetemes középkor történetébe (előadás)
Magyar paleográfia (előadás, szeminárium)
Vallási turizmus-t (előadás)
Szakirányítás
A kulturális örökség kutatása és hasznosítása c. mesteri program irányítója
Lupescu Mária-Magdolna
Kapcsolat
Departamentul de Istorie în limba maghiară
str. Napoca 11., P 12
Cluj-Napoca 400088
Email: maria.lupescu@ubbcluj.ro
 
Fogadóóra

Előzetes egyeztetés szerint

 
 

 

 

 

 

Lupescu (Makó) Mária-Magdolna középkorász 1996-ban végzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, történelem szakon. MA fokozatot középkortörténet szakterületen szerzett (BBTE, 1996; Közép-Európai Egyetem/CEU, Budapest, 1999), a középkori Erdély nemesi társadalmáról és anyagi kultúrájáról írt doktori értekezését a BBTE-n 2008-ban védte meg. 2000-2004 között a Közép-Európai Egyetem (CEU), Budapest, Középkori Tanulmányok Tanszéke doktori programjának hallgatója (Catholic Piety in Medieval Transylvanian Towns on the Basis of Donations and Testaments című javasolt témával). 1996−1997 között az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárosa, 1998 óta a BBTE Történelem és Filozófia Kar Középkortörténeti és Historiográfia Tanszékének tanársegéde, 2011-től egyetemi adjunktusa, 2017-től a Magyar Történeti Intézet egyetemi docense. Kutatási területe kiterjed a koldulórendek középkori történetére, az erdélyi egyházi társadalom és vallásosság kérdéskörére, a középkori és újkori magyar történetírás vizsgálatára, Erdély középkori és kora újkori művelődéstörténetére. Közreműködött számos hazai és nemzetközi egyház- és művelődéstörténeti kutatási projektben. Tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, az Erdélyi Évszázadok. A kolozsvári Magyar Történeti Intézet évkönyvének szerkesztője.

h k sze cs p szo v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30