dr. Pakó Klára, adjunktus
 

Kutatási terület
kora újkori várépítészet Erdélyben; itáliai építészek erdélyi tevékenysége a 16−17. században; reneszánsz építészet Erdélyben
Előadások
I. szemeszter
Egyetemes művészettörténet (III) – reneszánsz és manierizmus K, Sz (BA) 
Európai építészet - erdélyi építészet Sz (MA)
A művészettörténetírás története (BA)
II. szemeszter
Egyetemes művészettörténet (II) – romanika, gótika K, Sz (BA)
Egyetemes művészettörténet (IV) – barokk, klasszicizmus Sz (BA)
 
Szakirányítás
a Művészettörténet szakos diákok tutora
Pakó Klára
Kapcsolat
Entz Géza Alapítvány
str. Tipografiei nr. 12.
Cluj-Napoca 400101
Email: klara.pako@ubbcluj.ro
 
Fogadóóra
Előzetes egyeztetés szerint
 
Pakó (Kovács) Klára művészettörténész egyetemi tanulmányait 2003-ban végezte a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, Történelem-művészettörténet szakon, 2004-ben ugyanitt MA fokozatot szerzett. A történettudományok doktora, értekezését A szamosújvári vár. Az olaszbástyás rendszerű várak kiépítése Erdélyben címmel védte meg 2009-ben. 2004 és 2006 között a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Képzőművészet Szakán óraadó tanár, 2009 és 2011 között a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet kutatója, 2013 márciusától tanársegéd, 2016-tól adjunktus a BBTE Magyar Történeti Intézet Régészet és Művészettörténet Tanszékén. Kutatási területe az erdélyi kora újkori várépítészetre, az itáliai építészek 16−17. századi erdélyi tevékenységére és az erdélyi reneszánsz építészet vizsgálatára terjed ki. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek és a Kolozsvári Akadémiai Társaságnak. Az intézeti évkönyv (Erdélyi Évszázadok) szerkesztőbizottsági tagja.
h k sze cs p szo v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30