dr. Pál Judit, egyetemi tanár
 

Kapcsolat:
Departamentul de Istorie în limba maghiara
str. Napoca nr. 11.
Cluj-Napoca 400088
Email: palbbte@gmail.com
 
Fogadóóra:
Hétfő: 16-17 óra között

 

 
Kutatási terület
Erdély 18−19. századi politika- és társadalomtörténete; az erdélyi politikai elit a 19. században; helyi hatalomgyakorlás a 18. századi Magyarországon; interetnikus kapcsolatok a 18−19. században (az erdélyi örmények); városfejlődés a 18−19. században
Előadások
2018−2019-es tanév
I. szemeszter
Újkori egyetemes történelem
A magyar nép története (újkor)
A Habsburg Birodalom története
Társadalom és hétköznapi élet az újkori Erdélyben (MA)
II. szemeszter
Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába
 
Pál Judit társadalomtörténész 1985-ben végzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, történelem és filozófia szakon. Az egyetem elvégzése után középiskolai történelemtanár, 1990-től a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa, 1993-tól a Román Akadémia nagyszebeni társadalomtörténeti kutatóintézetének kutatója, 1998-tól a BBTE adjunktusa, majd egyetemi docens. Doktori értekezését 1998-ban védte meg a BBTE-n Városfejlődés a Székelyföldön a 19. században címmel. Kutatási területe Erdély 18−19. századi politika- és társadalomtörténete, várostörténet és az erdélyi örmények története. 2011-ben habilitált a Debreceni Tudományegyetemen Unio vagy „unificáltatás”? című dolgozattal. Számos könyve és mintegy 100 tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, közreműködött Románia várostörténeti bibliográfiájának összeállításán. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottságának elnöke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde romániai szekciójának és a Román Várostörténeti Bizottság választmányi tagja. Tagja a Századok, Urbs (Budapest), Colloquia és Historia Urbana folyóiratok szerkesztőbizottságának.
h k sze cs p szo v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28