dr. Sipos Gábor, professzor emeritus
 

Kutatási terület
református egyháztörténet; nyomda- és könyvtártörténet; iskolatörténet; régi magyar irodalom
Előadások
2012–2013-as tanév
I. szemeszter
Könyv- és nyomdatörténet
Könyvtártörténet
Levéltártan
Gyűjtemények konzerválása, külön-gyűjtemények
II. szemeszter
Magyarság története – Koraújkor
Egyházak, iskolák, levéltárak (MA)
Bajusz István
Kapcsolat
Református Levéltár
str. Kogălniceanu 16/A.
Cluj-Napoca 400084
Email: gsipos13@gmail.com
Tel: 40-264 439481 (Lvt)
 
Fogadóóra
Csütörtök: 17-18 óra között, Jókai (Napoca) u. 11.
Más időpontban előzetes egyeztetés szerint.
 
Sipos Gábor kora újkor- és egyháztörténész 1974-ben szerezett történelem szakos tanári diplomát a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. 1977 óta az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár (Kolozsvár) munkatársa. Egyetemi pályáját 1995-ben óraadó tanárként kezdte, 1998-től adjunktus, 2003-tól egyetemi docens a BBTE Középkortörténeti Tanszékén – ma a Magyar Történeti Intézetben. A szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett PhD fokozatot 1998-ban, 2011-ben habilitált a Debreceni Egyetemen. Kutatási területe a kora újkori magyar művelődéstörténet, református egyháztörténet, nyomda- és könyvtártörténet. Fontosabb munkái: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században (1991), Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása (2000), A kolozsvári Akadémiai Könyvtár RMK-gyűjteményének katalógusa (2004, többekkel), Reformata Transylvanica (2012). Szakfolyóiratokban és konferenciakötetekben több mint 90 tanulmánya jelent meg. Tudományos tevékenységének elismeréseképpen 2005-ben Károli Gáspár-díjban, 2011-ben Pauler Gyula-díjban részesült. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, tagja a Nemzetközi Magyarságtudomány Társaságnak, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének és az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde-nek.

Felvételi plakát 2018

h k sze cs p szo v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30