Záróvizsgák - hasznos tudnivalók, tematika és kötelező könyvészet

A záróvizsgákra a https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/. platformon lehet beiratkozni jún. 15-24. között.

Az alábbi iratokat szükséges feltölteni:

A 2020. előtt végzett évfolyamok végzőseinek a http://hiphi.ubbcluj.ro/absolvire/licenta.html.  szabályzatban foglalt iratokat szükséges feltölteniük.

A BBTE Szenátusa 2020. április 16-án döntött a záróvizsgák megszervezésére, továbbá a szakmai gyakorlatok és gyakorlati tantárgyak lebonyolítására vonatkozóan. A hivatalos közleményt lásd itt.

A szabályzat mellékleteit lásd itt. (2020.05.12.)

Az on-line szóbeli államvizsga és a disszertáció védése egyazon bizottság előtt zajlik majd magyar nyelven.

A kötelező könyvészet érvényes könyvtárbelépővel, digitalizált formátumban elérhető a Központi Egyetemi Könyvtár honlapján. https://www.bcucluj.ro/ro/noutati/st%C4%83m-acas%C4%83-%C5%9Fi-2?fbclid=IwAR0giE39V01qacb3Wraq3TvNGpjN3I86aV2WZNORBIP1CSkRZkBtsetfxwo

Régészet, ókortöténet
Középkortörténet
Az újkor története
Jelenkortörténet
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
Művészettörténet
Kulturális turizmus

Régészet, ókortörténet

Tematika

 1. Egyiptomi társadalom, gazdaság, vallás és művészet. (Societate, economie, religie și artă Egiptul antic).
 2. Az ókori görög városállamok, Athén és Spárta társadalma és politikai intézményei, reformok. (Instituţiile politice în Grecia antică: instituţii şi reforme politice la Atena, instituţiile politice în Sparta)
 3. Az ókori Róma államrendje és intézményrendszere: a köztársaság, a principátus és a dominátus. (Instituţiile politice în istoria Romei antice (regalitatea, republica, principatul, dominatul).

Könyvészet

 1. Kákossy László: Az Ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest, Osiris Kiadó, 2005.
 2. Németh György: A polisok világa. Budapest, Korona Kiadó 1999.
 3. Németh, György-Hegyi, W. György: Görög–Római Történelem. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/ch01.html

Középkortörténet

Tematika

 1. A középkori város
 2. A reformáció 
 3. Társadalmi és politikai struktúrák Erdélyben, Havasalföldön és Moldvában a 13–16. században 
 4. Felekezeti változások Erdélyben a 16–17. században

 Könyvészet

 1. Angi János et al.: Európa az érett  és a kései középkorban. Debrecen, 2001, pp. 25-51,112-117. 
 2. Poór János (szerk.): A kora újkor története. Budapest, 2009, pp. 283-377. 
 3. Chadwick, Owen: A reformáció. Budapest, 1998, pp. 9-241.
 4. Benevolo, Leonardo: A város Európa történetében. Budapest, 1994. 
 5. Pop, Ioan-Aurel - Bolovan, Ioan (coord.): Istoria României. Compendiu. Cluj-Napoca, 2004.
 6. Pop, Ioan-Aurel - Nägler, Thomas - Magyari András (coord.): Istoria Transilvaniei. Vol. II. Cluj-Napoca, 2007. 

Az újkor története

Tematika

 1. Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus Európában a 17−18. században
 2. Parlamentarizmus és az európai politika átalakulása a 19. században
 3. Evoluții demografice, structuri sociale și climat cultural în societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea
 4. Comportament politic și societate civilă la românii din Imperiul austro-ungar (1867-1918)

Könyvészet

 1. Hahner Péter: A régi rend alkonya. Egyetemes történet 1648−1815. Budapest, 2006. 27−90; 153−186; 231−252; 345−444.
 2. Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem. 1789-1914. Európa és az Európán kívüli országok. Budapest, 2011. 108–129; 130–166; 191–247; 394–423; 475–526.
 3. Orosz István, ifj. Barta János, Angi János (szerk.): Európa az újkorban. Debrecen, 2006. 123−144; 156−188; 206−214; 238−247; 255−283; 397−406;
 4. Sorin Mitu: Introducere în istoria Europei moderne, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2002;
 5. Neagu Djuvara: Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne (1800-1848), București, Humanitas, 2013;
 6. Keith Hitchins: Românii. 1774-1866, Bucureşti, Humanitas, 2013;
 7. Idem: România. 1866-1947, Bucureşti, Humanitas, 2017 (până la 1918).

Jelenkortörténet

Tematika

 1. A romániai politikai rendszer 1919-1947 között
 2. Románia belpolitikája a kommunista rendszer bukása után
 3. Nemzetközi kapcsolatok a két világháború között
 4. A hidegháború és a nemzetközi politika 1945 után

Könyvészet

 1. Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu: Istoria românilor în secolul XX. Bucureşti, Editura Paideia, 1999.
 2. Marcela Sălăgean: Introducere în istoria contemporană a României. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2013.
 3. Istoria României. Compendiu. Coord. Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, 2007. (Az 1990-2007 időszakra vonatkozó fejezetek.)
 4. Duroselle, Jean-Baptiste: Istoria relaţiilor internaţionale, I-II. Bucuresti, 2006.
 5. Kissinger, Henry: Diplomácia. Budapest, 1998.
 6. Diószegi István: A kuliszák mögül. A diplomácia története 1919-1939. Budapest, 1996.
 7. LaFeber, Walter: America, Russia and the Cold War, 1945-1992. New York, 1993.
 8. McCauley, Martin, Rusia: America şi războiul rece, 1949-1991. Iaşi, 1999.
 9. Gaddis, John Lewis: The long peace : inquiries into the history of the Cold War. New York-Oxford, 1989.

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok

Tematika

 1. Nemzetközi kapcsolatok a 20-21. században
 2. A nemzetközi szervezetek szerepe a 20-21. században
 3. Az Európai Unió: az európai integráció szereplői, mechanizmusai és működési politikái
 4. A nemzetközi intézmények szervezete és működése

Könyvészet

 1. Kissinger, Henry: Diplomácia. Budapest, 1998.
 2. Duroselle Jean-Baptiste: Istoria relaţiilor internaţionale. Bucuresti, 2006.
 3. Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Budapest, 2005.
 4. Toth Szilárd: Nemzetközi intézmények és szervezetek. Cluj-Napoca, 2012.
 5. Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények. Budapest, 1999.

Művészettörténet

Tematika

 1. Az itáliai reneszánsz
 2. Az itáliai barokk
 3. Impresszionizmus és posztimpresszionizmus
 4. Avantgárd
 5. Barocul în Țările Române

Könyvészet

 1. Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete. Budapest, 1982.
 2. Az itáliai reneszánsz. Építészet. Szobrászat Festészet. Rajz. Szerk. Toman, Rolf. Bp. 1998.
 3. Kelényi György: A barokk művészete. Budapest, 1985.
 4. Szentkirályi Zoltán: Barokk. Budapest, 1988 (Az építészet története. Újkor). 15-97.
 5. Nicolae Sabău, Metamorfoze ale Barocului transilvan, I, Sculptura. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
 6. Nicolae Sabău, Metamorfoze ale Barocului transilvan, II, Pictura. Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Németh Lajos: A XIX. század művészete. A historizmustól a szecesszióig. Budapest, 1974. (impresszionizmus és posztipmresszionizmus)
 8. Walther, Ingo F. (szerk): Impresszionizmus. Köln–Budapest, 2003. (EGMA)
 9. Walter, Ingo F. (szerk.): Művészet a 20. században. Budapest, Taschen/Vince Kiadó, 2004. 7-218.
 10. Micheli, Mario de: Az anvatgardizmus. Budapest, 1978.

Kulturális turizmus

Tematika

 1. Művészettörténeti stílusok és irányzatok
 2. Építészettörténeti alapfogalmak és erdélyi műemlékek
 3. Az egyházi örökség bemutatása és turisztikai hasznosítása
 4. Városi kultúra és a történelmi városok turisztikai hasznosítása

Könyvészet

 1. Bácskai Vera: Városok Magyaroszágon az iparosodás előtt. Budapest, 2002.
 2. Bálint Sándor – Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest, 1994. pp. 16-148. (A búcsújárás története).
 3. Benevolo, Leonardo: A város Európa történelmében. Budapest, 1994.
 4. Gombrich, Ernst H.: Aművészet története. Budapest, 2002.
 5. Kovács András: Épületek emlékezete. Nevezetes épületek Erdélyben. Budapest, 2007.
 6. Pusztai Bertalan: “Búcsújárásból vallási turizmusba. A modern turizmus egy formájának kialakulása.” In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 6/I. kötet. Szerk. S. Lackovits EmőkeMészáros Veronika. Veszprém, 2004. pp. 421-431. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Nepivall_6_1/?pg=422&la...
 7. Száz erdélyi műemlék. Szerk. Kirizsán Imola et al., Kolozsvár, 2007.
 8. Szentkirályi Zoltán–Détshy Mihály: Az építészet rövid története. I−II. Budapest, 1994.
h k sze cs p szo v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30