Témajavaslatok szakdolgozatok írásához

 

Dr. Gurka-Balla Ilona

 • Helytörténeti bibliográfiák
 • Olvasásszociológiai kutatások olvasási szokásokról, könyvtárhasználatról (esettanulmány)

Dr. Kovács Zsolt
Előnyben részesítem a hallgató által javasolt, vagy a konzultáció során közösen kijelölt témákat.

 • Kolozsvári gótizáló lakóházak a19. század közepén
 • Pákei Lajos templomépítészete
 • A kolozsvári Szent Mihály templom festett üvegablakai
 • A marosújvári Mikó-kastély
 • Kolozsvár historizáló villaépítészete
 • Sárdi István, egy kolozsvári festő a 19. század második felében
 • Pataky László festő életműve (1856-1912)
 • Református oktatási intézmények portrégalériái
 • Nepomuki Szent János ábrázolásai a barokk kori Erdélyben
 • A historizmus épületdíszítő szobrászata Kolozsváron
 • Maetz Frigyes, egy kolozsvári építész a historizmus korában
 • A szentpéteri római katolikus templom. Építéstörténet és berendezése
 • A kolozsvári minorita templom
 • A nagyenyedi minorita templom: építéstörténet és berendezése
 • A bethleni Szent István-templom
 • A Béldi család bodolai kastélyai
 • A marosnémeti és dédácsi Gyulay-kastélyok. Adatok Erdély klasszicizmuskori kastélyépítészetéhez

Dr. Lupescu Mária-Magdolna

 • Szentek a középkori krónikairodalmunkban
 • Oktatás a középkori és kora újkori Erdélyben
 • Rabszolgaság a középkori Magyarországon
 • Patrocíniumok a középkori Erdélyben
 • Szerzetesi gazdálkodás a középkori Erdélyben
 • Ferences regulák Erdélyben
 • Végrendelkezés a középkori és kora újkori Erdélyben
 • Ferences alapítások a középkori Erdélyben
 • Egyházi sematizmusok és egyes települések/közigazgatási egységek egyházi repertóriumának elkészítése
 • Határjárás a középkori és kora újkori Erdélyben
 • Anyagi kultúra a középkori és kora újkori Erdélyben

Emellett bárki választhatja:

 • egy-egy középkori főpap életpályáját
 • középkori egyházi intézmények történetét
 • egy-egy kolostor történetét
 • egy középkori vagy újkori forrás részletes elemzését
 • egy-egy történetíró, történész életpályáját

Dr. Pál Judit

 • Székelyek a 19. századi sajtóban
 • Székelyek a 20. század elejének sajtójában
 • A székelyek a dualizmus kor történetírásában
 • A székelyek az 1945 utáni történetírásban
 • Jakab Elek, a történetíró
 • Erdély, erdélyiség a 19−20. század fordulóján
 • A polgárság a 19. századi sajtóban
 • Az arisztokrácia a dualizmus kori sajtóban
 • Marosvásárhely képe a 19. századi sajtóban
 • Kolozsvár képe a 19. századi sajtóban
 • Marosvásárhely köztéri szobrai a 19. században (más várost is lehet választani)
 • Európa: modell vagy fenyegetés? A reformkori erdélyi sajtó tükrében
 • Politikai diskurzus az erdélyi országgyűléseken a 19. század közepén (1834–35, 1837–38, 1841–43, 1848, 1863–64, 1866)
 • Elitkutatások (egy vármegye vagy város elitje a 18−19. században levéltári kutatások alapján)
 • A reformkori vármegye működése Erdélyben (egy adott vármegye példáján)
 • Közigazgatási átalakulás a 19. század közepén (egy konkrét vármegye vagy régió példáján)
 • Bihar az „ellenzéki” vármegye
 • Kormánypárt és ellenzék a 19. század végén – 20. század elején (a sajtó tükrében)
 • Választások a dualizmus korában (egy vármegye vagy város esetében és néhány választási ciklust kiválasztva)
 • Az első világháború kitörése és Erdély
 • A nemzeti jelképek megjelenése és használata Erdélyben
 • A nemzeti hagyomány kitalálása – a reformkori sajtó tükrében
 • Szórakozás, szabadidő a dualizmus korában (egy város példáján)
 • Nemesi kultúra a 18. században és a 19. század első felében (levéltári kutatás alapján)
 • 1848-as emlékművek és megemlékezések Erdélyben
 • Első világháborús emlékművek Erdélyben

A fentieken kívül – előzetes konzultáció után − bármilyen más 1711−1918 közti, illetve ezt a korszakot érintő témát is lehet választani.

Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
Késő középkori és fejedelemségkori:

 • céhtörténet
 • intézménytörténet
 • várostörténet
 • helytörténet

Dr. Toth Szilárd

 • A két világháború közötti magyar kisebbség kérdése
 • Kommunista propaganda Romániában
 • ENSZ: béketeremtés és békefenntartás
h k sze cs p szo v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31