dr. Kovács András, érdemes egyetemi tanár
 

Kutatási terület
erdélyi reneszánsz, erdélyi középkori és kora újkori művészet
Előadások
2021−2022-es tanév
I. szemeszter
Európai építészet − erdélyi építészet (MA)
II. szemeszter
Európai reneszánsz építészet − erdélyi reneszánsz építészet (MA)

 

Curriculum vitae
Publikációk jegyzéke

Kapcsolat
Entz Géza Alapítvány
str. Tipografiei nr. 12.
Cluj-Napoca 400101
Email: kovacs.andras@ubbcluj.ro
 
Fogadóóra
előzetes egyeztetés szerint
Kovács András
 
Kovács András művészettörténész a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán szerzett tanári oklevelet 1969-ben. 1969−1971 között általános iskolai tanár Bálványosváralján, 1971−1996 között a Román Akadémia Kolozsvári Történeti és Régészeti, majd Régészeti és Művészettörténeti Intézetének tudományos munkatársa, 1996-tól egyetemi docens a BBTE Történelem és Filozófia Karának Művészettörténet Tanszékén, 2004-től egyetemi tanár. A történettudományok doktora. Doktori dolgozata Bethlen Gábor fejedelem építkezéseiről szólt (1984). 1969-től közzétett mintegy 180 magyar, román, német, olasz, angol és francia nyelvű szak- és népszerűsítő tanulmányaiban, forráskiadványaiban a közép- és kora újkori erdélyi művészet és művelődés kérdéseivel foglalkozik. Jelentősebb munkái: A radnóti várkastély (Erdélyi Tudományos Füzetek 215, Kv. 1994), A kolozsvári Farkas utcai templom címerei (Entz Géza és ~ tanulmányaival. Bp–Kv. 1995), Gyulafehérvár Város Jegyzőkönyvei (Erdélyi Történelmi Adatok VI/2, Kv. 1998), Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. I. 1727–1737 (Közzéteszi ~ és Kovács Zsolt, Kv. 2002), Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541–1720 (Bp–Kv. 2003; 2006), Épületek emlékezete – nevezetes épületek Erdélyben. Múltidéző-zsebkönyvtár (Szerk. Horn Ildikó, L’ Harmattan Kiadó, Bp. 2007). 1990-től kezdve műemlékek restaurálási tervét előkészítő mintegy 40 művészettörténeti tanulmány szerzője, történeti és művészettörténeti kiadványok szerkesztője és lektora. Az Ars Transsilvaniae, Erdélyi Múzeum, Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából c. folyóiratok, valamint az Erdélyi Műemlékek c. útikalauz-sorozat szerkesztője. A kolozsvári Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Kuratóriumának igazgatója, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tiszteleti tagja (2002), a Kelemen Lajos Társaság tiszteleti tagja (2011), Forster Gyula-díjas (2001), a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnöke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke és Kutatóintézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (2010). 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésében részesült.
h k sze cs p szo v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28