Fokozati vizsgák
Akkreditált tanári továbbképzések

Fokozati vizsgák

II. fokozati vizsga
A Magyar Történeti Intézet keretén belül évente megrendezett II. fokozati vizsga lehetőséget nyújt a történelemtanárok számára a II. tanári fokozat megszerzésére. A II. fokozati vizsgára minden év augusztus utolsó hetében kerül sor a következő forgatókönyv szerint:

1.nap: történelem és történelemtanítás módszertana – írásbeli vizsga
2. nap: történelem és történelemtanítás módszertana – szóbeli vizsga
3. nap: pszichológia és pedagógia – szóbeli vizsga

Programfelelős: dr. Toth Szilárd egyetemi docens

Információk: szilard.toth@ubbcluj.ro

 

I. fokozati vizsga
A Magyar Történeti Intézet keretén belül évente megrendezett I. fokozati vizsga lehetőséget nyújt a történelemtanárok számára az I. tanári fokozat megszerzésére. A vizsgára beiratkozott történelemtanárok, amennyiben eleget tettek az előfeltételeknek, jelentkezhetnek a minden évben január végén megrendezett I. fokozati kollokviumra. Minden jelentkező történelemtanárnak egy tudományos-módszertani kutatási tervet kell bemutatnia a kollokviumon, amelyben fel kell vázolnia az I. fokozati dolgozatának felépítését, céljait és bibliográfiáját. A kollokviumra való jelentkezés előtt ajánlott egy, az intézetünk keretén belül dolgozó, legalább adjunktusi fokozattal rendelkező kollégával megbeszélni a kutatási tervet, hogy a kollokviumon minimális ajánlások után a bizottság ezt elfogadhassa. Amennyiben nem választott magának a kollokvium előtt irányító tanárt, ezt a kollokviumon is megválaszthatja a kínálat és a felkért tanár hajlandósága függvényében. A kollokviumon csak azon jelentkezőket fogadhatjuk, akiknek teljes a megyei tanfelügyelőségnél leadott dossziéja és felmutatják a beiratkozási díjról szóló utalványt. A kollokviumon való megjelenés kötelező, amennyiben valaki elmulasztotta, újra kell iratkoznia az I. fokozati vizsgára. A fokozatra beiratkozott történelemtanár köteles a kollokvium utáni másfél évben leadni a szakdolgozatát. Az I. fokozati tudományos-módszertani dolgozat két részből áll:
1.Tudományos rész (történelmi témájú kutatás, monográfia, stb.) – a dolgozat 2/3-ad része
2. Módszertani rész (az előbbi téma gyakorlati alkalmazásának a leírása) – a dolgozat 1/3-ad része
A dolgozatok leadási határideje augusztus utolsó pénteke, tehát legkésőbb július 1–15. között el kell juttatni a szakmai irányítóhoz, hogy elolvassa és az esetleges módosításokat javasolja. Ha a dolgozat elfogadható, a következő tanév folyamán lezajlik a megvédése is.

Programfelelős: dr. Toth Szilárd egyetemi docens
Információk: szilard.toth@ubbcluj.ro

Akkreditált továbbképző tanfolyamok

A kolozsvári Magyar Történeti Intézet küldetésének érezte és érzi szakmai továbbképző tanfolyamok szervezését történelemtanárok, osztályfőnökök, valamint iskolai könyvtárosok számára. Az eddigi gyakorlat szerint a továbbképzőink végén megszervezett felmérések alapján minden résztvevő 30 kreditpontról (ún. „credite transferabile”) szóló igazolást kapott, amit pedagógusi pályáján sikeresen felhasználhatott.

Továbbképzők tanárok és iskolai könyvtárosok számára 20082011

2008. szeptember 812, Kolozsvár
A romániai magyarság története és művészeti hagyományai

2009. július 1925, Kolozsvár
1. A romániai magyarság története és művészeti hagyományai
2. A helytörténeti értékek hasznosítása, továbbképzés osztályfőnökök számára
3. Továbbképző program iskolai és községi könyvtárosok számára

2010. július 1824, Kolozsvár
1. A romániai magyarság története és művészeti hagyományai
2. A helytörténeti értékek hasznosítása, továbbképzés osztályfőnökök számára
3.Továbbképző program iskolai és községi könyvtárosok számára

2010. július 2631, Árkos (a Jakabffy Elemér Alapítvánnyal közösen)
Erdély a XX. században (gazdasági, társadalmi, politikai struktúrák)

2011. július 1723, Kolozsvár
1. A romániai magyarság története és művészeti hagyományai
2. A helytörténeti értékek hasznosítása, továbbképzés osztályfőnökök számára

A Történelem és Filozófia Kar által nyújtott további, román nyelven tartott továbbképzésekről az érdeklődők itt tájékozódhatnak.

A kolozsvári Magyar Történeti Intézet által szervezett továbbképzőkről bővebb információkért dr. Nagy Róbert-Miklós egyetemi docenshez lehet fordulni.

 

h k sze cs p szo v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31