A kulturális örökség kutatása és hasznosítása
Jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok

A kulturális örökség kutatása és hasznosítása

dr. Kovács András egyetemi tanár – tiszteletbeli programvezető
dr. Pál Judit, docens – a program felelőse
dr. Lupescu Maria, adjunktus – tutor

Partnerintézmények:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, Kolozsvár
"Lucian Blaga" Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár
Pósta Béla Egyesület, Kolozsvár
Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézete
Debreceni Tudományegyetem Történelmi Intézete

A mesterképző program típusa: Szakmai, kutatási négy féléves nappali képzés

A mesterképző program célkitűzései
A kulturális örökség kutatása és hasznosítása
mesterképző program olyan komplex képzést nyújt, amelynek során a hallgatók egyrészt jobban megismerkedhetnek a kulturális örökség fogalmával, másrészt kulcsot kaphatnak a kulturális örökség feltárásához és hasznosításához általában, de különösen Erdély történetét illetően. A program keretében egyaránt hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati képzésre, utóbbira elsősorban a kutatási szemináriumok és a gyakorlat keretében kerül sor. A kulturális örökség feltárása és megőrzése mellett az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúly kerül az örökség hasznosítására is, elsősorban a növekvő turizmus igényeire való tekintettel. Fontos azonban, hogy a feltárás és a hasznosítás szakavatott módon történjék. Ezt a szakmai űrt van hivatva kitölteni többek között a jelen mesterképző program. A program elvégzése segítséget nyújthat több olyan szakma gyakorlásához, mint pl. művészettörténész, régész, történész, muzeológus, levéltáros, könyvtáros, irattáros, szakértő a Műkincsvédő hivatalnál, idegenvezető, kulturális menedzser.

Oktatott tantárgyak
Anyagi kultúra a középkori és kora újkori Erdélyben, Anyagi kultúra és díszítőművészet, Kulturális interferenciák. Etnikai és regionális kultúrák, Az újkor forrásai és értelmezésük, Kéziratok és nyomtatványok Erdélyben (XV–XVIII. század), A reneszánsz építészete Erdélyben, Erdélyi városfejlődés a középkorban és kora újkorban, Modern kutatási módszerek és irányzatok, Európai építészet – erdélyi építészet, Társadalom és hétköznapi élet az újkori Erdélyben, A kulturális örökség védelme és kutatása, Az antik örökség, Magyar paleográfia, Egyházak, iskolák és levéltárak a XVI–XVIII. századi Erdélyben, Az irodalmi és filozófiai szövegek értelmezése, A kulturális projektek menedzsmentje, Kulturális örökségünk és a történelem segédtudományai.

Kiknek ajánljuk a programot
Elsősorban történész, művészettörténész, régész, levéltár és könyvtár szakos hallgatóknak, de jelentkezhetnek néprajz, antropológia, magyar nyelv és irodalom, földrajz, turizmus, nemzetközi kapcsolatok, politológia, újságíró, hitoktató stb. végzettségű hallgatók is.

Jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok

dr. Toth Szilárd, docens – a program felelőse, tutor

A mesterképző program típusa: Szakmai, kutatási négy féléves nappali képzés

A mesterképző programunk fő hivatása felsőfokú képzési lehetőséget biztosítani az érdeklődők számára két fontos doméniumon belül: történelem, illetve nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok. Ezen célkitűzés figyelembe vételével a mesterképzőn oktatott tantárgyak kb. fele-fele arányban az új- és jelenkori történelem, illetve a nemzetközi kapcsolatok szakterületéről származnak. E tantárgyak főbb tematikája: politikatörténet, intézménytörténet, gazdaságtörténet, európai gazdasági politikák, politikai ideológiák, politikai filozófia, nemzetközi rendszerek története, kisebbségtörténet. Ezen általános jellegű előadások és szemináriumok kiegészítéseként jön egy sor olyan opcionális tantárgy, amely lehetőséget biztosít a hallgatóinknak, hogy saját érdeklődési területük fele szakosodjanak: Közel-Kelet a nemzetközi kapcsolatokban, nukleáris lefegyverzés és fegyverkezési korlátozás, nemzetközi turizmus, globális és regionális földrajzi problémák, diplomáciai nyelvezet, a diplomácia elmélete és gyakorlata a XXI. században, Európa társadalomtörténete a XX. században, tőkeáramlás Közép-Európában a XIX–XX. században, szövetkezeti mozgalmak a XIX–XX. században Erdélyben, stb. Programunk e tág „kínálata” (a nemzetközi kapcsolatok tudományág egymagában multi- és interdiszciplináris) az elmúlt években nagyon vonzó volt nem csak a történelem és nemzetközi kapcsolatos hallgatók számára, hanem a politológia, filozófia, közigazgatás szakos hallgatók számára is.

Hallgatóink felkészültségi szintjéről és minőségéről beszél az a tény, hogy az elmúlt években a Magyarországon rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról rendszeresen díjakkal térnek haza, sikeresen felvéve a versenyt a magyarországi egyetemek hallgatóival. A legutolsó, 2013-ban megrendezett OTDK-n résztvevő két mesterképzős hallgatónk (Fodor János, Both Noémi Zsuzsanna) két első és egy harmadik díjjal jött haza.

A mesterképző előadásainak minőségi javítása állandó célunk. Ennek érdekében igyekszünk a lehető legjobb szakembereket beszervezni nemcsak a hazai „kínálatból”, hanem külföldről is. Ennek érdekében együttműködési szerződéseink vannak a Magyar Külügyi Intézettel, a budapesti Corvinus Egyetemmel, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, az olmützi Palacký Tudományegyetemmel, a Krakkói Tudományegyetemmel, stb. Hallgatóink közismert és elismert külföldi kutatók (Dr. Romsics Ignác akadémikus, Dr. habil. N. Rózsa Erzsébet, a Magyar Külügyi Intézet tudományos igazgatója, stb.) előadásait hallgathatják a program keretén belül, de lehetőségük van tanulmányaikat külföldön is folytatni a nagyon operatív CEEPUS és ERASMUS hálózaton keresztül.

Hallgatóink szakmai gyakorlatára is nagy hangsúlyt fektetünk: a legjobbak a Magyar Külügyi Intézetnél és a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézeténél gyakorlatozhatnak. Hallgatóink elhelyezkedése a munkaerőpiacon egyre javul: sok volt diákunk dolgozik a diplomáciában (magyar külügyminisztérium, Kolozsvári Magyar Konzulátus), a közigazgatásban (polgármesteri hivatalokban európai integrációs tanácsadókként, európai pályázati irodákban, parlamenti képviselők irodavezetőiként) és nem utolsó sorban a tanügyben.

 

h k sze cs p szo v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
 
27
 
28
 
29
 
30