BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN
KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24–26.

Szervezők
Támogatók
Teljes program
Program (pdf)
Szinkrontolmács
Szállás
Utazás
Étkezés
Technikai tudnivalók
Térkép
 

Szervezők:

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Debreceni Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete

Támogatók:

Communitas Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bolyai Társaság, Magyarország kolozsvári Főkonzulátusa és a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal

Program:

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám, Aula Magna

15.00 Regisztráció       

16.00–16.30 A konferencia megnyitója. Köszöntő beszédek

PLENÁRIS ÜLÉS

Elnök: Egyed Ákos

16.30–17.00 Niedermaier, Paul (Nagyszeben, Társadalomtudományi Kutatóintézet): A kormányzás előfeltételei 1600 tájékán
17.00–17.30 R. Várkonyi Ágnes (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az európai jelenlét alternatívái
17.30–18.00 Edroiu, Nicolae (Kolozsvár, Román Akadémia „George Bariţiu” Történeti Intézete): Az erdélyi politikai élet egy meghatározó egyénisége. Bethlen Gábor fejedelem

18.00–18.30 Kávészünet

18.30–19.00 Kovács András (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor fejedelem és székvárosa
19.00–19.30 Pop, Ioan-Aurel (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és az erdélyi románok felekezete
19.30–19.40 Melchior Vulpius (Fuchs, 1570–1615): Vater Abraham, erbarne dich mein! (Ábrahám atyám, könyörülj rajtam! – Lk 16,24–25.– Die Motette nr. 261.) Előadja a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara, vezényel Benkő Tímea.

19.40–20.00 Könyvbemutatók: a Bethlen Gábor képmása (szerk. Papp Klára és Balogh Judit, Speculum Historiae Debreceniense 15. Debrecen, 2013) c. tanulmánykötetet bemutatja Sipos Gábor.
A Bethlen Gábor és Európa (szerk. Kármán Gábor és Kees Teszelszky, Budapest, ELTE, 2013) c. tanulmánykötetet bemutatja Egyed Ákos.

20.00 A Babeş-Bolyai Tudományegyetem fogadása – Egyetemiek Háza, Piramis Étterem (Színház / Emmanuel de Martonne utca 1. szám)

 

PÉNTEK, 2013. OKTÓBER 25.

I. SZAKOSZTÁLY

 

BETHLEN GÁBOR ERDÉLYE EURÓPÁBAN

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete

Blaga-terem (I. emelet), Farkas / Mihail Kogălniceanu utca

1. szám

 

 

Elnök: Horn Ildikó

II. SZAKOSZTÁLY

 

BETHLEN GÁBOR MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGE

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete

Ferdinand-terem (I. emelet), Jókai / Napoca utca 11. szám

 

Elnök: Kovács András

9.00–9.20

Papp Sándor (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Bethlen Gábor hatalomra kerülése és uralmának első évei

Mikó Árpád (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria): Heraldika és művészettörténet. Az erdélyi késő reneszánsz festészet kutatásának problémái

9.20–9.40

Constantinov, Valentin (Kisinyov, Moldovai Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete): Bethlen Gábor külpolitikájának hatása Moldvára a harmincéves háború kezdetén

Rusu, Adrian Andrei (Kolozsvár, Román Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete): Női maszkos kályhacsempék Erdélyben (17. század első fele)

9.40–10.00

G. Etényi Nóra (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor híre és hírneve a Német-Római Birodalom kora újkori sajtóműfajaiban

Lupescu Radu (Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Vajdahunyad vára a Bethlenek korában

10.00–10.20

Teszelszky, Kees (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen információ értéke az antwerpeni és amszterdami hírlapokban: Magyarország és Erdély jelenléte a kora újkori észak- és dél-németalföldi sajtóban (1619-1636)

Emődi Tamás (Nagyvárad, RESTITUTOR Kutató-tervező műhely): Bethlen Gábor váradi fejedelmi palotájának rekonstrukciója

10.20–10.40

Almási Gábor (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az V. (Pfalzi) Frigyesnek adott Legtitkosabb tanítás: egy rejtély nyomában

Lupescu Makó Mária (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): „...arani es ezöst mivetis, kicintöl fogvan mindeneketth ... haggia ez w szerelmes hites attiafianak” – Az erdélyi anyagi kultúra aspektusai a 17. század első felében

10.40–11.00

Vita

Vita

 

 

 

11.00–11.20

Kávészünet

Kávészünet

 

 

 

 

 

BETHLEN GÁBOR ÍROTT ÖRÖKSÉGE

 

Elnök: Gábor Csilla

11.20–11.40

Gebei Sándor (Eger, Eszterházy Károly Főiskola): Bethlen Gábor és a lengyelek

Andea, Susana (Kolozsvár, Román Akadémia „George Bariţiu” Történeti Intézete): Írásgyakorlat Bethlen Gábor idején

11.40–12.00

Hámori Nagy Zsuzsanna (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A francia diplomácia viszonyulása Bethlen Gáborhoz 1620-1621-ben

László AnikóŐze Sándor (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Bethlen Gábor Erdélye és Alsted apokaliptikája

12.00–12.20

Zarnóczki Áron (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor diplomáciai kapcsolata Angliával, a fejedelem és a formálódó hágai szövetség (1623–1626)

Vincze Hanna Orsolya (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs királytükrében

12.20–12.40

Kovács Katalin (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Bethlen Gábor külpolitikai törekvései ügynökhálózata tükrében

 

12.40–13.00

Vita

Vita

 

 

 

13.00–14.00

Kiállítás-megnyitó

Kiállítás-megnyitó

 

 

 

14.00–15.20

Ebédszünet (BBTE központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

Ebédszünet (BBTE központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

 

 

 

15.20–15.40

Keserű Gizella (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Útravaló Erdélybe. Joachim Stegmann tanácsai a Bethlenhez induló Brandenburgi Katalinnak

Hargittay Emil (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Még egyszer a Káldi Biblia támogatásáról

15.40–16.00

Barbu, Violeta (Bukarest, Román Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi Intézete): Mirtusz és babér. Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin lakodalma

Balázs Mihály (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Rettegi és Varsolci. Ismeretlen református-unitárius polemikus egy újonnan előkerült kolligátumban

16.00–16.20

Kármán Gábor (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal

Molnár Dávid (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Rákosi Boldizsár és Bojti Veres Gáspár disputája (1621)

 

16.20–16.40

Vita

Vita

 

 

 

16.40–17.00

Kávészünet

Kávészünet

 

 

 

 

BETHLEN GÁBOR A TÖRTÉNETÍRÁSBAN

 

Elnök: Lupescu Makó Mária

BETHLEN GÁBOR EMLÉKEZETE

 

Elnök: Sipos Gábor

17.00–17.20

Gündisch, Konrad (München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität): Bethlen Gábor a szász történetírásban

Di Francesco, Amedeo (Nápoly, „L’Orientale” Nápolyi Tudományegyetem): Barangolások Bethlen Gábor magyar irodalmi kultusza körül

17.20–17.40

Papp Kinga (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): Bethlen Gábor a 17. század végi – 18. század eleji katolikus krónikákban

Sălăgean, Tudor (Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum): Bethlen Gábor, Erdély és a rózsakeresztes mítosz

17.40–18.00

Kovács Sándor (Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet): Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban

Grancea, MihaelaColţofean, Laura (Nagyszeben, „Lucian Blaga” Egyetem – Brukenthal Nemzeti Múzeum): Bethlen Gábor fejedelem portréja a kommunizmus utáni Románia változó kollektív mentalitásaiban

18.00–18.20

Costea, Ionuţ (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor a román történetírásban

Lönhárt Tamás (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Erdélyi külön út vagy Duna-menti összefogás? Bethlen Gábor a XX. századi erdélyi politikai narratívákban

18.20–18.40

Vita

Vita

 

 

 

19.30

Magyarország kolozsvári Főkonzulátusának fogadása – Ferences kolostor (Barát / Victor Deleu utca 4. szám)

 

SZOMBAT, 2013. OKTÓBER 26.

I. SZAKOSZTÁLY

 

BETHLEN GÁBOR UDVARA

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete

Blaga-terem (I. emelet), Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám

 

Elnök: Oborni Teréz

II. SZAKOSZTÁLY

 

BETHLEN GÁBOR ÉS A VÁROSOK

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete

Ferdinand-terem (I. emelet), Jókai / Napoca utca 11. szám

 

Elnök: Kenyeres István

9.00–9.20

Horn Ildikó (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor „kreatúrái”

Kónya Péter (Eperjes, Eperjesi Egyetem): Eperjes Bethlen Gábor felkelésében

9.20–9.40

Lengyel Tünde (Pozsony, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete): Thurzó Imre gróf – Bethlen Gábor elkötelezett híve

Papp Klára (Debrecen, Debreceni Tudományegyetem): Várad, Debrecen és Kassa szerepe Bethlen Gábor fejedelemsége idején

9.40–10.00

Várkonyi Gábor (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Wesselényi István és fiai Bethlen Gábor környezetében

J. Újváry Zsuzsanna (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Varannay András kassai polgár útja a kassai főbírói székből Bethlen Gábor kassai pénzverőházának főprefektusságáig

10.00–10.20

Jeney-Tóth Annamária (Debrecen, Debreceni Egyetem): Udvari elit Bethlen Gábor „udvaraiban”

Szabó András Péter (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A gyűlölt fejedelem: Bethlen Gábor és Lőcse város viszonya

10.20–10.40

Túri Tamás (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Bethlen István és Csanádi Pál

Cziráki Zsuzsanna (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Brassó és a szász rendi érdekérvényesítés Bethlen Gábor uralkodása idején

10.40–11.00

Vita

Vita

 

 

 

11.00–11.20

Kávészünet

Kávészünet

 

 

 

11.20–11.40

Király Péter (Kaiserslautern): „excellentissimus legyen, csak közönséges jót ne is hijatok” — Bethlen Gábor, Erdély zeneszerető nagy fejedelme

Rüsz-Fogarasi Enikő (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Kolozsvár és Bethlen Gábor

11.40–12.00

Kiss Erika (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum): …derekas inventalasnak regestruma – Bethlen Gábor kincstára, kincsei

Balogh Judit (Miskolc, Miskolci Egyetem): Bethlen Gábor és a székely városok

12.00–12.20

Köllő Zsófia (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és a 17. századi verses királyéletrajzok

Simon Zsolt (Marosvásárhely, Román Akadémia  “Gheorghe Şincai” Társadalomtudományi Kutatóintézete): Bethlen Gábor és Marosvásárhely

12.20–12.40

Tömösvári Emese (Tübingen, Eberhard-Karls Egyetem): Esterházy Miklós nádor, Bethlen Gábor politikai ellenfele. Egy kritikai kiadás munkálatai

B. Garda Dezső (Gyergyószentmiklós, Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és Gyergyó

12.40–13.00

Vita

Vita

 

 

 

13.00–15.00

Ebédszünet (BBTE Központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

Ebédszünet (BBTE Központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

 

 

 

 

BETHLEN GÁBOR KORMÁNYZATA

 

Elnök: Papp Klára

BETHLEN GÁBOR GAZDASÁGPOLITIKÁJA

 

Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő

15.00–15.20

Oborni Teréz (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A fejedelemség államának, alkotmányának újjászervezése és sajátosságai

Kenyeres István (Budapest, Budapest Főváros Levéltára): „Nekem pénzem nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöttem” — Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában

15.20–15.40

Diaconescu, Marius (Bukarest, Bukaresti Egyetem): Jó fejedelem versus rossz fejedelem. Adalékok Báthory Gábor történetéhez

Buza János (Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Pénzforgalom és árszabályozás Bethlen Gábor uralkodása alatt

15.40–16.00

Sófalvi András (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum): A Székelyföld határvédelme Bethlen Gábor korában

Niţu, Florentina (Bukarest, Bukaresti Egyetem): 17. századi erdélyi ékszerhasználat: fényűzés, társadalmi státusz, gazdasági megfontoltság. Bethlen Gábor fejedelem vásárlási jegyzékei

16.00–16.20

Borbély Zoltán (Eger, Eszterházy Károly Főiskola): Homonnai Drugeth György mozgalma

Vita

16.20–16.40

Vita

Kávészünet

16.40–17.00

Kávészünet

Pakucs Mária (Bukarest, Román Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi Intézete): Bethlen Gábor és a keleti kereskedelem

17.00–17.20

Harai Dénes (Párizs, École Pratique des Hautes Études): Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar király tanácsa és tanácsosai

Ardelean, Livia (Kolozsvár, Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Fiókja): Bethlen Gábor és máramarosi gazdaságpolitikája

17.20–17.40

Dáné Veronka (Debrecen, Debreceni Egyetem): Bethlen Gábor jog- és társadalom „harmonizációja”

Mátyás-Rausch Petra (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A bányauradalmak szerepe az erdélyi nemesérc-bányászat igazgatásában (1613–1629)

17.40–18.00

Bogdándi Zsolt (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A központi bíráskodás főbb jellegzetességei Bethlen Gábor korában

Vita

18.00–18.20

Gálfi Emőke (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A gyulafehérvári udvarbírák és területi hatáskörük Bethlen Gábor uralkodásának első szakaszában

 

18.20–18.40

Vita

 

 

 

 

19.30

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal fogadása – Sétatéri Kaszinó

            A konferencia zárása

 

VASÁRNAP, 2013. OKTÓBER 27.

Reggeli

Távozás

 

Program:    letöltés (pdf)

 

Szinkrontolmács

A 2013. október 24-26-a között Kolozsváron sorra kerülő Bethlen konferencia előadásait szinkrontolmács fordítja. Megkérjük, ezt vegyék figyelembe, amikor 20 perces előadásaikat összeállítják.

 

Szállás

 A szállás a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem szállodájában lesz (Hotel Universitas), egy- és kétágyas szobákban.

Elérhetősége: Babes Parc, 400376 Cluj/Kolozsvár, Pandurilor 7 (bejárat a Plopilor utca felől)
Tel. (+4)0264.429.788, 429.787, 584.315
Fax: (+4)0264.429.798, 428.010
Web: http://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/campus/camine.html
Térkép: http://goo.gl/maps/3uS2Y

 

Utazás

Személyi autóval érkezőknek parkolási lehetőség van a szálloda parkolójában.
A vonattal érkezők villamossal vagy taxival érik el legkönnyebben a szállodát.
Villamos: A 101-es és 102-es villamossal (megállója a vonatállomás bejárata előtt) 5 megállónyira található a szálloda (Horea, Parcul Central, Cluj Arena, Sala Sporturilor és Plopilor – ennél a megállónál kell leszállni). Jegyeket a megállóban, felszállás előtt lehet vásárolni (4 RON), ami két utazásra jogosít fel. Kolozsvárott a tömegközlekedési eszközökre (autóbusz, villamos, troli) egyfajta jegy van érvényben, a már említett 4 lejes, ami két utazásra alkalmas. Jegyeket a megállókban lehet vásárolni. Jegy automaták nincsenek, és a vezetőtől sem lehet jegyet vásárolni.
Taxi: A taxi viszonylag olcsó Kolozsváron, a vonatállomás és szálloda közötti út kb. 6-8 RON-ba kerülhet. Ajánljuk a Napoca, Nova, Terra Fan, Diesel vagy Pritax taxik igénybevételét. Elérhetőségek: http://kolozsvar.ro/index.php?s=taxi
A repülővel érkezőknek is valamelyik előbb jelzett taxiállomás szolgálatainak igénybevételét ajánljuk.

 

Étkezés

Reggeli: A szállodában a szállodaszoba mellé reggelit biztosítanak.
Ebéd és vacsora: A konferencia szervezői a konferencia napjaira ebédet és vacsorát biztosítanak.
FONTOS: Megkérjük a tisztelt előadókat, hogy 2013. szeptember 27-ig jelezzék az ételérzékenységet és azt, ha valaki vegetáriánus étrendet kér.

Technikai tudnivalók

Felhívjuk előadóink figyelmét, hogy mindenik teremben lehetőségük adódik projektor használatára. Megkérjük, hogy úgy a Word, mind a Power point használata esetén a 97-2003-as verzióban mentsék el dokumentumaikat (a legújabbat, a docx, pptx extenziójú mentéseket a termekben felszerelt számítógépek NEM ismerik fel).

Térkép - a konferencia  fontos helyszíneit sötét csillagok jelölik

h k sze cs p szo v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31