GABRIEL BETHLEN ŞI EUROPA

400 DE ANI DE LA ÎNSCĂUNAREA PRINCIPELUI GABRIEL BETHLEN – CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ
CLUJ-NAPOCA, 24-26 OCTOMBRIE 2013
JOI, 24 OCTOMBRIE 2013

Organizatori
Sponsori
Program
Program (pdf)
Traducere simultană
Cazare
Transport
Masă
Informații tehnice
Hartă

 

 

 

Organizatori:

Universitatea Babeș-Bolyai, Societatea Muzeului Ardelean, Universitatea Eötvös Loránd, Universitatea din Debrețin și Institutul de Istorie al Academiei Maghiare.

Sponsori:

Fundația Communitas, Nemzeti Kulturális Alap, Universitatea Babeș-Bolyai, Asociația Bolyai, Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Program

JOI, 24 OCTOMBRIE 2013

Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală
Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1, Sala festivă Aula Magna

15.00 Înregistrarea participanţilor  
16.00–16.30 Deschiderea lucrărilor conferinţei. Cuvinte de salut

ALOCUŢIUNI PLENARE

Moderator: Ákos Egyed

16.30–17.00 Paul Niedermaier (Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane): Premisele guvernării în jurul anului 1600
17.00–17.30 Ágnes R. Várkonyi (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): Alternativele prezenţei europene
17.30–18.00 Nicolae Edroiu (Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române): O personalitate marcantă a vieții politice transilvane. Principele Gabriel Bethlen
18.00–18.30 Pauză de cafea

18.30–19.00 András Kovács (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Principele Gabriel Bethlen şi cetatea sa de scaun
19.00–19.30 Ioan-Aurel Pop (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Gabriel Bethlen şi confesiunea românilor din Transilvania
19.30–19.40 Melchior Vulpius (Fuchs, 1570–1615): Vater Abraham, erbarne dich mein! (Părinte Avraame, fie-ți milă de mine! – Luca 16,24–25.– Die Motette nr. 261.) Prezintă corul Institutului Teologic Protestant, dirijor Timea Benkő.

19.40–20.00 Prezentări de carte: volumul de studii Bethlen Gábor képmása [Portretul lui Gabriel Bethlen] (red. Klára Papp şi Judit Balogh, Speculum Historiae Debreceniense 15. Debrecen, 2013) va fi prezentat de Gábor Sipos.
Volumul Bethlen Gábor és Európa [Gabriel Bethlen şi Europa] (red. Gábor Kármán şi Kees Teszelszky, Budapest, ELTE, 2013) va fi prezentat de Ákos Egyed.

20.00 Recepţie oferită de Universitatea Babeş-Bolyai – Casa Universitarilor, Restaurant Piramida (Str. Emmanuel de Martonne Nr. 1)

VINERI, 25 OCTOMBRIE 2013

SECŢIUNEA I

 

TRANSILVANIA LUI GABRIEL BETHLEN

ÎN EUROPA

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală

Sala Blaga (Etajul I), Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1

 

Moderator: Ildikó Horn

 

SECŢIUNEA a II-a

 

MOŞTENIREA ARTISTICĂ ŞI ARHEOLOGICĂ A LUI

GABRIEL BETHLEN

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Istorie

Sala Ferdinand (Etajul I), Str. Napoca Nr. 11

 

Moderator: András Kovács

9.00–9.20

Sándor Papp (Szeged, Universitatea din Szeged): Înscăunarea lui Gabriel Bethlen şi primii ani de domnie

Árpád Mikó (Budapesta, Galeria Naţională Maghiară): Heraldică şi istoria artei. Problemele cercetării picturii Renaşterii târzii din Transilvania

9.20–9.40

Valentin Constantinov (Chişinău, Institutul de Istorie al Academiei de ştiinţe a Moldovei): Impactul politicii externe a lui Gabriel Bethlen asupra situaţiei din Ţara Moldovei la începutul Războiului de 30 de ani

Adrian Andrei Rusu (Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române): Cahle cu mascheron feminin în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII)

 

9.40–10.00

Nóra G. Etényi (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): Faima şi renumele lui Gabriel Bethlen în publicistica Imperiului Romano-German premodern

Radu Lupescu (Cluj-Napoca, Universitatea Sapientia): Castelul de la Hunedoara în epoca Bethlen

10.00–10.20

Kees Teszelszky (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): Valoarea de informaţie a principelui Bethlen în ziarele din Antwerpen şi Amsterdam: prezenţa Ungariei şi Transilvaniei în presa premodernă din nordul și sudul Țărilor de Jos (1619-1636)

Tamás Emődi (Oradea, Atelierul de Proiectare-cercetare Restitutor): Reconstrucţia palatului princiar a lui Gabriel Bethlen din Oradea

10.20–10.40

Gábor Almási (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): Învăţătura secretă oferită lui Frederic al V-lea de Pfalz: în urma unei enigme

Mária Lupescu Makó (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Aspectele culturii materiale transilvane în prima jumătate a secolului al XVII-lea

10.40–11.00

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

 

 

 

11.00–11.20

Pauză de cafea

Pauză de cafea

 

 

 

 

 

MOŞTENIREA SCRISĂ A LUI GABRIEL BETHLEN

 

Moderator: Csilla Gábor

11.20–11.40

Sándor Gebei (Eger, Colegiul Károly Eszterházy): Gabriel Bethlen şi polonezii

Susana Andea (Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române): Practici ale scrisului în vremea lui Gabriel Bethlen

11.40–12.00

Zsuzsanna Hámori Nagy (Piliscsaba, Universitatea Catolică Péter Pázmány): Atitudinea diplomaţiei franceze față de Gabriel Bethlen în anii 1620–1621

Anikó LászlóSándor Őze (Piliscsaba, Universitatea Catolică Péter Pázmány): Transilvania lui Gabriel Bethlen şi apocaliptica lui Alsted

12.00–12.20

Áron Zarnóczki (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): Relaţiile diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu Anglia, principele şi Alianţa de la Haga (1623-1626)

Orsolya Hanna Vincze (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Reprezentarea princiară ca limbaj politic în „oglinda regală” a lui Pataki Füsüs

12.20–12.40

Katalin Kovács (Piliscsaba, Universitatea Catolică Péter Pázmány): Aspiraţiile externe ale lui Gabriel Bethlen în oglinda reţelei sale de agenţi

Intervenții ale participanților, discuții

12.40–13.00

Intervenţii ale participanţilor, discuții

 

 

 

 

13.00–14.00

Expoziţie

Expoziţie

 

 

 

14.00–15.20

Pauză de masă (Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală

Sala François Chamoux (Etajul I))

Pauză de masă (Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală

Sala François Chamoux (Etajul I))

 

 

 

15.20–15.40

Gizella Keserű (Szeged, Universitatea din Szeged): Îndrumare pentru Transilvania. Sfaturile lui Joachim Stegmann către Caterina de Brandenburg

Emil Hargittay (Piliscsaba, Universitatea Catolică Péter Pázmány): Încă o dată despre sprijinirea Bibliei traduse de Káldi

15.40–16.00

Violeta Barbu (Bucureşti, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române): Mirtul şi laurii. Nunta lui Gabriel Bethlen cu Caterina de Brandenburg

Mihály Balázs (Szeged, Universitatea din Szeged): Rettegi şi Varsolci. Un polemic reformato-unitarian necunoscut într-un coligat descoperit recent

16.00–16.20

Gábor Kármán (Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare): Impas diplomatic: căsătoria lui Gabriel Bethlen cu Caterina de Brandenburg

Dávid Molnár (Szeged, Universitatea din Szeged): Disputa dintre Boldizsár Rákosi și  Gáspár Bojti Veres (1621)

 

16.20–16.40

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

 

 

 

16.40–17.00

Pauză de cafea

Pauză de cafea

 

 

 

 

GABRIEL BETHLEN ÎN ISTORIOGRAFIE

 

Moderator: Mária Lupescu Makó

MEMORIA LUI GABRIEL BETHLEN

 

Moderator: Gábor Sipos

17.00–17.20

Konrad Gündisch (München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität): Gabriel Bethlen în istoriografia săsească

Amedeo Di Francesco (Napoli, Universitatea „L’Orientale” din Napoli): Incursiuni în cultul literar maghiar a lui Gabriel Bethlen

17.20–17.40

Kinga Papp (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Gabriel Bethlen în cronicile catolice de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea

Tudor Sălăgean (Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei): Gabriel Bethlen, Transilvania şi mitul rozicrucian

 

17.40–18.00

Sándor Kovács (Cluj-Napoca, Institutul Teologic Protestant): Gabriel Bethlen în istoriografia ecleziastică unitariană

Mihaela Grancea – Laura Colţofean (Sibiu, Universitatea ”Lucian Blaga” – Muzeul Naţional Brukenthal): Imaginea principelui Gabriel Bethlen în memoriile colective alternative din România postcomunistă

18.00–18.20

Ionuţ Costea (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Imaginea lui Gabriel Bethlen în istoriografia română

Tamás Lönhárt (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Cale individuală transilvană sau solidaritate dunăreană? Gabriel Bethlen în narativele politice transilvane din secolul XX

18.20–18.40

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

 

 

 

19.30

Recepţie oferită de Consulatul general al Ungariei din Cluj-Napoca – Mănăstirea franciscană (Str. Victor Deleu Nr. 4)

 

SÂMBĂTĂ, 26 OCTOMBRIE 2013

SECŢIUNEA I

 

CURTEA LUI GABRIEL BETHLEN

 

Universitatea Babeș-Bolyai, Clădirea Centrală

Sala Blaga (Etajul I), Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1

 

Moderator: Teréz Oborni

SECŢIUNEA a II-a

 

GABRIEL BETHLEN ŞI ORAŞELE

 

Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Istorie

Sala Ferdinand (Etajul I), Str. Napoca Nr. 11

 

Moderator: István Kenyeres

9.00–9.20

Ildikó Horn (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): ”Creaturile” lui Gabriel Bethlen

Péter Kónya (Prešov, Universitatea din Prešov): Prešov în răscoala lui Gabriel Bethlen

9.20–9.40

Tünde Lengyel (Bratislava, Institutul de Istorie al Academiei de ştiinţe Slovace): Contele Imre Thurzó  – adeptul devotat a lui Gabriel Bethlen

Klára Papp (Debrecen, Universitatea din Debrecen): Rolul oraşelor Oradea, Debrecen şi Košice în timpul principatului lui Gabriel Bethlen

9.40–10.00

Gábor Várkonyi (Budapesta, Universitatea Loránd Eötvös): István Wesselényi şi fiii în anturajul lui Gabriel Bethlen

Zsuzsanna J. Újváry (Piliscsaba, Universitatea Catolică Péter Pázmány): Drumul lui Andrei Varannay, un orăşean din Košice, de la scaunul de jude principal al oraşului până la funcţia de prefect principal al monetăriei lui Gabriel Bethlen din Košice

10.00–10.20

Annamária Jeney-Tóth (Debrecen, Universitatea din Debrecen): Elita din „curţile” lui Gabriel Bethlen

 

Péter Szabó András (Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare): Principele duşmănit: Relaţia dintre Gabriel Bethlen şi oraşul Levoča

10.20–10.40

Tamás Túri (Szeged, Universitatea din Szeged): István Bethlen şi Pál Csanádi

Zsuzsanna Cziráki (Szeged, Universitatea din Szeged): Braşovul şi expunerea intereselor ordinelor săseşti în timpul domniei lui Gabriel Bethlen

10.40–11.00

Intervenţii ale participanţilor, discuții

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

 

 

 

11.00–11.20

Pauză de cafea

Pauză de cafea

 

 

 

11.20–11.40

Péter Király (Kaiserslautern): Gabriel Bethlen, marele principe pasionat de muzică

Enikő Rüsz-Fogarasi (Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai): Clujul şi Gabriel Bethlen

11.40–12.00

Erika Kiss (Budapesta, Muzeul Naţional Maghiar): Trezoreria şi comorile lui Gabriel Bethlen

Judit Balogh (Miskolc, Universitatea din Miskolc): Gabriel Bethlen şi oraşele secuieşti

12.00–12.20

Zsófia Köllő (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Gabriel Bethlen şi oglinzile regale lirice din secolul al XVII-lea

Zsolt Simon (Târgu Mureş, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai” al Academiei Române): Gabriel Bethlen şi Târgu Mureş

12.20–12.40

Emese Tömösvári (Tübingen, Universitatea Eberhard-Karls): Palatinul Miklós Esterházy, adeversarul politic al lui Gabriel Bethlen. Lucrările unei ediţii critice

Dezső B. Garda (Gheorgheni, Universitatea Babeş-Bolyai): Gabriel Bethlen şi Gheorgheni

12.40–13.00

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

 

 

 

13.00–15.00

Pauză de masă (Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală

Sala François Chamoux (Etajul I))

Pauză de masă (Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală

Sala François Chamoux (Etajul I))

 

 

 

 

GUVERNAREA LUI GABRIEL BETHLEN

 

Moderator: Klára Papp

POLITICA ECONOMICĂ A LUI GABRIEL BETHLEN

 

Moderator: Enikő Rüsz-Fogarasi

15.00–15.20

Teréz Oborni (Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare): Reorganizarea şi caracteristicile constituţiei şi a statului în Principatul Transilvaniei

István Kenyeres (Budapesta, Arhiva Capitalei Budapesta): „Eu nu am bani, ce am avut, Dumnezeu stie că i-am cheltuit toţi pe oaste”. Încasările statului şi cheltuielile militare din epoca lui Gabriel Bethlen şi Ferdinand al II-lea

15.20–15.40

Marius Diaconescu (Bucureşti, Universitatea din Bucureşti): Principele rău versus principele bun. Contribuţii la istoria lui Gabriel Báthory

János Buza (Budapesta, Universitatea Tehnică şi de Economie): Circulaţie monetară şi reglementări fiscale în timpul domniei lui Gabriel Bethlen

15.40–16.00

András Sófalvi (Odorheiu Secuiesc, Muzeul Rezső Haáz): Apărarea graniţelor Ţinutului Secuiesc în timpul lui Gabriel  Bethlen

Florentina Niţu (Bucureşti, Universitatea din Bucureşti): Consumul de bijuterii în Transilvania secolului al XVII-lea: lux, status social, raţiuni economice. Registrele de cumpărături ale principelui Gabriel Bethlen

16.00–16.20

Zoltán Borbély (Eger, Colegiul Károly Eszterházy): Mişcarea lui György Homonnai Drugeth

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

16.20–16.40

Intervenţii ale participanților, discuții

Pauză de cafea

16.40–17.00

Pauză de cafea

Mária Pakucs (Bucureşti, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române): Gabriel Bethlen şi comerţul răsăritean

17.00–17.20

Dénes Harai (Paris, École Pratique des Hautes Études): Consiliul şi consilierii lui Gabriel Bethlen, principele transilvan şi regele maghiar ales

Livia Ardelean (Cluj-Napoca, Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj): Gabriel Bethlen şi politica economică faţă de Maramureş

17.20–17.40

Veronka Dáné (Debrecen, Universitatea din Debrecen): Gabriel Bethlen: “armonizarea” dreptului şi a societăţii

 

Petra Mátyás–Rausch (Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare): Rolul domeniilor miniere în administrarea exploatărilor de metale preţioase din Transilvania (1613-1629)

17.40–18.00

Zsolt Bogdándi (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Particularităţile importante ale jurisdicţiei centrale din timpul lui Gabriel Bethlen

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

18.00–18.20

Emőke Gálfi (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Juzii de curte din Alba Iulia şi atribuţiile lor în prima etapă a domniei lui Gabriel Bethlen

 

18.20–18.40

Intervenţii ale participanţilor, discuţii

 

 

 

 

19.30

Recepţie oferită de Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Casino (Parcul Central)

           Închiderea conferinţei

 

DUMINICĂ, 27 OCTOMBRIE 2013

Micul dejun
Plecarea participanţilor

Program: descarcă (pdf)

Traducere simultană

Prelegerile conferinței din octombrie dedicate principelui Bethlen vor beneficia de traducere simultană. Vă rugăm, tineți cont de acest lucru și de durata susținerii prelegerilor (20 de minute).

Cazare

Cazarea va fi în hotelul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (Hotel Universitas), în camere single și cu două paturi.

Adresă: Parcul Babeș, 400376 Cluj-Napoca, Str. Pandurilor Nr. 7 (intrarea dinspre strada Plopilor)
Tel. (+4)0264.429.788, 429.787, 584.315
Fax: (+4)0264.429.798, 428.010
Web: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/camine.html
Hartă: http://goo.gl/maps/3uS2Y

Transport

Pentru cei care sosesc cu mașina personală, hotelul deține locuri de parcare.
Cei care sosesc cu trenul, pot alege între tramvai și taxi pentru a ajunge la hotel.
Tramvai: stația de tramvai este chiar în fața gării. Luând tramvaiul 101 sau 102, ajungeți la hotel după cinci stații (Horea, Parcul Central, Cluj Arena, Sala Sporturilor și Plopilor - aici coborâți). Bilete se găsesc în stația de tramvai. Prețul unui bilet este de 4 RON și vă permite două călătorii. În Cluj-Napoca pentru toate mijloacele de transport în comun (autobuze, troleibuze, tramvaie) se folosește același tip de bilet anterior menționat.
Taxi: taxiul este relativ ieftin în Cluj, distanța dintre gară și hotel nu poate costa mai mult de 6-8 RON. Vă recomandăm următoarele firme: Napoca, Nova, Terra Fan, Diesel sau Pritax. Contact: http://clujnapoca.ro/en/taxi/
Pentru cei care sosesc cu avionul, le recomandăm de asemenea serviciile firmelor de taxi anterior menționate.

Masă

Micul dejun: la hotel.
Prânzul și cina: participanților la conferință organizatorii le asigură (în zilele conferinței) prânzul și cina.

IMPORTANT: Vă rugăm, ca până în 27 septembrie 2013 să ne comunicați dacă doriți meniu vegetarian sau dacă acuzați sensibilitate la mâncare.

Informații tehnice

Vă aducem la cunoștință că toate sălile conferinței sunt echipate cu proiector. Vă rugăm să salvați documentele și prezentările power point în format 97-2003 (calculatoarele din sălile conferinței NU recunosc variantele de tip docx, pptx).

Hartă - adresele importante sunt marcate cu steluțe negre.

 

h k sze cs p szo v
 
1
 
2
 
3
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30